Bạn cần biết

thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Học kì II - Năm học 2018 – 2019

 
 
   
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ    
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN  

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Học kì II - Năm học 2018 – 2019
 
 
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp    
  TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém    
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 28 10 17 1 14 12 2 9 13 3    
I Giáo viên 23 7 16 11 11 1 9 13    
  Trong đó số GV chuyên biệt: 5 3 2 5 1 4    
1 Tiếng dân tộc    
2 Ngoại ngữ 2 1 1 2 2    
3 Tin học    
4 Âm nhạc 1 1 1 1    
5 Mỹ thuật 1 1 1 1    
6 Thể dục 1 1 1   1    
II Cán bộ quản lý 2 1 1 1 1 2    
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1    
2 Phó HT 1 1 1   1    
III Nhân viên 3 1 1 1    
1 Nhân viên văn thư 1  
1
  1    
2 Nhân viên kế toán    
3 Thủ quỹ 1 1  
1
     
4 Nhân viên y tế    
5 Nhân viên thư viện 1 1  
1
     
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm    
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0    
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 0    
   
  Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 6 năm 2019 
Thủ trưởng đơn vị


(Đã ký)
 
Trần Thu Hằng  

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)