Bạn cần biết

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Bài  tuyên truyền với cộng đồng về nội dung,

cách đánh giá học sinh Tiểu học

Trường TH Thanh Tuyền xin trân trọng  gửi tới các bậc phụ huynh và  toàn thể cộng đồng về nội dung, cách đánh giá học sinh Tiểu học. Thông tư 22/2016 là sự thay đổi lớn về đánh giá toàn diện học sinh tiểu học, không phụ thuộc vào điểm số, không gây áp lực đối với các em, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh.

  Đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22/2016 i 6 điểm nhấn :
          + Thứ nhất, sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh về ý nghĩa của việc đánh giá học sinh theo Thông tư  22/2016

+ Thứ hai: Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá bạn; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ". Học sinh tự đánh giá ngay trong quá trình hoặc sau khi thực hiện từng nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục khác, báo cáo kết quả với giáo viên

+ Thứ ba: Tích cực tuyên truyền và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia quá trình đánh giá, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

+ Thứ tư : Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả cán bộ, giáo viên, tổ chức chuyên đề cấp trường, phối hợp với trường bạn để tổ chức tốt chuyên đề cấp cụm trường cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra những khó khăn cùng tháo gỡ và cùng thống nhất cách thực hiện Thông tư 22/2016 có hiệu quả.

+ Thứ năm: Ban Giám hiệu tích cực kiểm tra, thăm lớp, dự giờ, giám sát giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thực hiện Thông tư 22/2016, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế.

+ Thứ sáu: Chỉ đạo giáo viên nắm chắc 4 nguyên tắc quy định trong Thông tư, cụ thể là: Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học; Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất;

Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Thông qua việc quan sát các biểu hiện và mức độ hoàn thành các hoạt động học của học sinh, hàng ngày, hàng tuần giáo viên có nhận xét tổng hợp về kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục, nhận xét về năng lực, phẩm chất của học sinh trong tháng, cùng với ý kiến trao đổi với cha mẹ học sinh (nếu có) và tổng hợp ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)