Bạn cần biết

Công khai cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất trường TH Thanh Tuyền năm học 2019- 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019- 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019- 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019- 2020 của Trường TH Thanh Tuyền

VUI TẾT TRUNG THU

Ngày 12/9/2019 trường Tiểu học Thanh Tuyền đã tổ chức thành công buổi Vui tết Trung thu.

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019- 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019- 2020

THÔNG BÁO: Công khai thông tin cơ sở vật chất học kì 2 năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO: Công khai thông tin cơ sở vật chất học kì 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo tuyển sinh năm học 2019- 2020

Tuyên sinh lớp 1 năm học 2019- 2020

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

THÔNG BÁO: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Học kì II - Năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Học kì II - Năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2108- 2019

THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2108- 2019

thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Học kì II - Năm học 2018 – 2019

thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Học kì II - Năm học 2018 – 2019

Lịch công tác tuần 33

Lịch công tác tuần 33 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác tuần 35

Lịch công tác tuần 35 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần 34 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác KTĐK

Lịch công tác KTĐK tháng 5 năm 2019

Lịch công tác tuần 32

Lịch công tác tuần 32 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

Lịch công tác tuần 31

Lịch công tác tuần 31 tháng 4 năm 2019

Lịch công tác tuần 30

Lịch công tác tuần 30 tháng 4 năm 2019

Lịch công tác tuần 29

Lịch công tác tuần 29 tháng 4 năm 2019

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 27 tháng 3 năm 2018

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 28 tháng 3 năm 2019

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 26 tháng 3 năm 2019

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 25 tháng 3 năm 2019

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 24 tháng 2 năm 2019

Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22 tháng 2 năm 2019

Lịch trực Tết

Lịch trực Tết tháng 2/2019

Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác tuần 23 tháng 2 năm 2019

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 21 tháng 01 năm 2019

Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 20 tháng 01 năm 2019

Lịch công tác tuần thi

Lịch công tác tuần thi tháng 1 năm 2019

Lịch công tác tuần 19

Lịch công tác tuần 19 tháng 1 năm 2019

Lịch công tác tuần 18

Lịch công tác tuần 18 tháng 1 năm 2019

Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 16 tháng 12 năm 2018

Lịch công tác tuần 17

Lịch công tác tuần 17 tháng 12 năm 2018

Lịch công tác tuần 15

Lịch công tác tuần 15 tháng 12 năm 2018

Công tác tuần 12

Lich công tác tuần 12 tháng 11 năm 2018

Công tác tuần 14

Lịch công tác tuần 14 tháng 12 năm 2018

Công tác tuần 13

lịch công tác tuần 13 tháng 11 năm 2018

công tác tuần 11

lịch công tác tuần 11tháng 11 năm 2018

Tờ trình thu quỹ năm 2017- 2018

Tờ trình thu quỹ năm 2017- 2018

Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 10 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác tuần 9

Lịch công tác tuần 9 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác tuần 8

Lịch công tác tuần 8 tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 7 tháng 10 năm 2018

Thông báo về Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2017-2018

Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 trường Tiểu học Thanh Tuyền đã thực hiện về công khai thông tin giáo dục của nhà trường năm học 2017-2018.

Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 trường Tiểu học Thanh Tuyền đã thực hiện về công khai thông tin giáo dục của nhà trường năm học 2017-2018.

Thông báo về Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học năm học 2017-2018

Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 trường Tiểu học Thanh Tuyền đã thực hiện về công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học năm học 2017-2018

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)