Tin tức : Tin tức - Sự kiện/

lễ ký cam kết thực hiện nghi định 36/ cp

17/01/2017

Trường TH Thanh Tuyền tổ chức ký cam kết thực hiện nghị định 36 CP/ của chính phủ.

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD & Đt TP Phủ Lý, để thực hiện tốt nghị ddinhj36/  quyết định 95/ttg và các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong vấn đề quản lý và sử dụng pháo. Sáng 16/1/2017 trường TH Thanh Tuyền đã tổ chcs lễ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị định của chính phủ

 

Ban tuyên truyền

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)