Tin tức : Tin tức - Sự kiện/

Học bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

16/08/2018

Học bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại trường THCS Thanh Tuyền 3 cấp học: Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở của phường Thanh Tuyền đã đến học bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 một cách đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả.

Cán bộ, giáo viên của trường Tiểu học Thanh Tuyền đã có mặt đủ 22/24 người (02 giáo viên nghỉ do mới sinh con).

Ngày 04 tháng 8 năm 2018 cán bộ, giáo viên của nhà trường đã tập trung tại đơn vị để viết bài thu hoạch sau khi đã được bồi bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 và đã nộp bài đầy đủ về Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố.

Trường Tiểu học Thanh Tuyền

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)