Tin tức : Tin tức - Sự kiện/

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

20/10/2016

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2016- 2017 LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH THANH TUYỀN ĐÃ TỔ CHỨC  ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU NGAY 23/ 9 /2016 VÀ ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐẠI TRÀ NGÀY 27/ 9/ 2016 . ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI NGÀY 30/ 9/ 2016.

TPT

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)