Tin tức : Tin tức - Sự kiện/

Tập huấn chuyên môn

11/09/2018

Tập huấn chuyên môn

Thực hiện công văn số: 722/PGDĐT-TH ngày 23/8/2018 của Phòng Giáo dục và  Đào tạo TP Phủ Lý về việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp Tiểu học hè 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học hè 2018.

Trường tiểu học Thanh Tuyền đã  phân công cán bộ, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên tham gia các lớp tập huấn  chuyên môn của Phòng, Sở tổ chức đúng thời gian, đúng thành phần:

 - Nâng cao năng lực dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

 - Nâng cao năng lực dạy học môn Tiếng  Anh cấp Tiểu học.

 - Tập huấn dạy học môn Toán cấp TH theo định  hướng chương trình GDPT mới.

 - Tập huấn thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu học.

1) Thời gian tập huấn:  Ngày 29/8/2018  -> 30/08/2018

2) Địa điểm tập huấn: Văn phòng nhà trường.

3) Nội dung tập huấn tại trường:

3.1  Ngày 29/8/2018: Tập huấn dạy học môn Toán cấp TH theo định  hướng chương trình GDPT mới.

3..2. Ngày 30/ 08/2018: Tập huấn thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu học.     

4) Kết quả tập huấn:

100% giáo viên tham gia tập huấn tích cực và đã nắm bắt được các nội dung tập huấn.     

Trường tiểu học Thanh Tuyền

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)