javascript

Giới thiệu

Trương TH Thanh Tuyền

                                                Trường Tiểu học Thanh Tuyền
Trường TH Thanh Tuyền - thành phố Phủ Lý- tỉnh Hà Nam đặt tại Tổ 1- Phường Thanh Tuyền- TP Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam. Từ năm 2013 trường TH Thanh Tuyền chuyển từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm- Hà Nam về Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý cùng với việc sát nhập địa giới hành chính huyện Thanh Liêm- Hà Nam về thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.  
Năm học 2017- 2018 trường có 17 lớp với 494 học sinh . Tổng số cán bộ- Giáo viên - Nhân viên trong nhà trường là 27 đồng chí. Với tinh thần làm việc tận tụy, khoa học, tất cả vì học sinh thân yêu tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)