Tổ chức

  • Lãnh đạo nhà trường

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học Thanh Tuyền
  • Email: ththanhtuyen@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513880087
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thu Hằng Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tranthuhang72@gmail.com
Điện thoại: 0916061272
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nguyenhagv71@gmail.com
Điện thoại: 0918622871
video Thanh Tuyền
NỮ CÔNG
Niềm vui ngày khai trường
BÀI HAT CHÀO MỪNG NGAY 22-12
tập thể TH Thanh Tuyền