Bạn cần biết

Cam kết CLGDTH năm học 2017 - 2018

                                                                                                                   Biểu mẫu 05

    PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THI SƠN

 

THÔNG BÁO

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM  HỌC 2017 -2018

 

 

STt

 

Nội dung

 

 

 

Chia theo khối lớp

 

Lớp 1

      Lớp 2         Lớp 3

  Lớp 4

 

   Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

765 học      157 học sinh    129 HS       136  HS          161 HS sinh sinh          đã hoàn       đã hoàn       đã hoàn           đã hoàn

năm 2011,       thành            thành         thành              thành

2 HS sinh        chương       chương       chương           chương      năm 2009        trình lớp     trình lớp      trình lớp        trình lớp                            1                    2            3                         4

 

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

   

 Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:

 

*Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:

    - Nhà trường và cha mẹ học sinh có quy chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc 2 chiều giữa nhà trường và gia đình. Ban đại diện CMHS trường lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. Hoạt động của ban đại diện CMHS thực hiện đúng Điều lệ Ban đại diện CMHS theo Thông tư 55/2011/TT – BGDĐT.

    - Họp phụ huynh 3 kỳ/ năm học (vào đầu năm học, cuối học kỳ 1 và cuối năm), phối hợp với Ban đại diện CMHS của trường nhằm:

    + Thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh và quan tâm giúp đỡ HS cá biệt.

    + Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều điện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi ;

    + Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển giáo dục.

     - Giáo viên chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để: thông báo kết quả học tập của từng học sinh; thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ học sinh, giáo dục học sinh cá biệt ; biểu dương kịp thời học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt. (trao đổi thông tin về kết quả giáo dục của học sinh qua sổ liên lạc định kỳ giữa mỗi học kỳ và cuối kỳ I, cuối năm và trao đổi thường xuyên khi cần thiết.)

*Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:

     - Có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường, lớp học .

     - Tích cực, siêng năng học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao.

     - Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phục vụ học sinh .

     - Đủ mỗi lớp 1 phòng học đảm bảo theo quy định

     - Trang thiết bị dạy học: tương đối đầy đủ

     - Hệ thống điện ánh sáng, quạt mát đảm bảo chất lượng.

     - Có đầy đủ các phòng làm việc chức năng theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện xanh.

     - Đảm bảo đủ các điều kiện về vệ sinh môi trường .

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

     Hoạt động Đội thiếu niên nhi đồng, hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi, hoạt động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các sân chơi OLYMPIC môn học .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý

* Tổng số  CBGV, NV: 36 đ/c

- Lãnh đạo: 2 đ/c ( 1 HT, 1 PHT)

- Nhân viên: 3 đ/c

     +  Kế toán kiêm y tế : 1 đ/c

     + Thủ quỹ kiêm văn thư : 1 đ/c

      + Nhân viên thiết bị thư viện : 1 đ/c ( HĐ)

     - Giáo viên: 31 đ/c ( biên chế 31; số giáo viên nghỉ thai sản trong năm học 1 đ/c).Trong đó:

     + Giáo viên văn hoá : 24 đ/c ( 24 biên chế)

     + Giáo viên chuyên trách: 7 đ/c ( Có 1 GV hợp đồng tiếng Anh) gồm: 1 GV mỹ thuật, 1 Âm Nhạc, 2 Thể dục, 1 Tiếng Anh, 1 Tin học)

     + Tỷ lệ giáo viên / lớp 1,39

     + Trình độ đạt chuẩn 31/31 đ/c đạt tỷ lệ 100%, trên chuẩn 30/31 đ/c tỷ lệ 96,8%

-          Đảng viên : 27 đ/c

2. Thực hiện công tác quản lý: Theo quy định tại Điều lệ của trường tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành .

 

 

 

VII

 

Chất lượng giáo dục của học sinh dự kiến đạt được

- 99,4% HS hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học .

- 100% HS đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực.

- 100% HS đạt mức độ hình thành và phát triển phẩm chất .

-  99,4% HS hoàn thánh chương trình lớp học

- 100% HS lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học .

- 70 -75% HS được khen thưởng

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Học sinh lớp 1,2,3,4: 99,4% học sinh hoàn thành trương trình lớp học tiếp tục học lên các lớp trên.

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục học lớp 6 cấp THCS.

 

                                                                                          Thi Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2017

 

                                                                                                  Hiệu trưởng

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 185944