Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo năm học 2017- 2018

                                                                                                                                     Biểu mẫu 08

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KIM BẢNG

        TRƯỜNG TIỂU HỌC THI SƠN

                                  

                         THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của nhà trường, năm học 2017- 2018

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

36

34

2

 

 

7

28

1

 

 

I

Giáo viên

31

31

 

 

 

5

25

1

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

8

7

1

 

 

3

4

1

 

 

1

Mĩ thuật

01

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

02

2

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Âm nhạc

02

2

 

 

 

1

1

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

02

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tin học

01

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

1

2

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

03

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

 

NĐ68

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

 

Ngắn hạn

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bảo vệ

1

 

Ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

NV nấu ăn bán trú

3

 

Ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Thi Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 185950