Bạn cần biết

Bảng Kế hoạch dạy học theo CTGDPT 2018

Bảng : So sánh kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình hiện hành và Chương trình 2018

Kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình 2018

Kế hoạch giáo dục tiểu học hiện hành theo

Số 16/2006

Nội dung giáo dục

Số tiết trong một năm

Nội dung giáo dục

Số tiết trong một năm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I. Môn học bắt buộc

I. Môn học bắt buộc

1. Tiếng Việt

420

350

245

245

245

1.Tiếng Việt

350

315

280

280

280

2. Toán

105

175

175

175

175

2. Toán

140

175

175

175

175

3. Đạo đức

35

35

35

35

35

3. Đạo đức

35

35

35

35

35

4. Tự nhiên và xã hội

70

70

70

 

4. Tự nhiên xã hội

35

35

70

 

5. Khoa học

 

70

70

5. Khoa học

 

70

70

6. Lịch sử và Địa lý

 

70

70

6. Lịch sử và Địa lí

 

70

70

7. Nghệ thuật

70

70

70

70

70

7. Âm nhạc

35

35

35

35

35

8. Mĩ thuật

35

35

35

35

35

9. Thủ công

35

35

35

 

8. Tin học và Công nghệ

 

70

70

70

10. Kĩ thuật

 

35

35

9. Giáo dục thể chất

70

70

70

70

70

11. Thể dục

35

70

70

70

70

10. Ngoại ngữ 1

 

140

140

140

II. Hoạt động giáo dục bắt buộc

II. Hoạt động giáo dục bắt buộc

1. Hoạt động trải nghiệm

(Tích hợp thêm giáo dục địa phương)

105

105

105

105

105

1. Giáo dục tập thể (sinh hoạt lớp và chào cờ đầu tuần)

70

70

70

70

70

2. Giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng)

35

35

35

35

35

III. Môn học tự chọn

III. Môn học tự chọn

1. Tiếng dân tộc thiểu số

70

70

70

70

70

1. Tin học

Đây là những môn học được bổ sung sau và được tổ chức thực hiện không đồng đều và chất lượng thấp

2. Ngoại ngữ 1

70

70

 

2. Tiếng Anh

3. Tiếng dân tộc

Tổng số tiết trong một năm

(không tính tự chọn)

875

875

980

1050

1050

Tổng số tiết trong một năm

805

840

840

910

910

Số tiết trung bình trên tuần

(không tính tự chọn)

25

25

28

30

30

Số tiết trung bình trên tuần

23

24

24

26

26

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượng truy cập: 193450