Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở CẤP TIỂU HỌC

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở CẤP TIỂU HỌC

Sơ kết NVCNTT, năm học 2017 - 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Thi Sơn

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học kì 1 năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kì 1. Năm học 2017 - 2018

Cam kết CLGDTH năm học 2017 - 2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

Tổng kết NVCNTT, năm học 2017- 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Tăng cường dạy học qua Internet trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid - 19

Tăng cường dạy học qua Internet trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid - 19

3539/BGDĐT-GDTH

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020

Tuyên truyền Luật An ninh mạng

Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Những vấn đề chung về đánh giá học sinh tiểu học

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 Trường tiểu học Thi Sơn đã đạt được những thành tích cao trong việc dạy và học. Sau đây là bảng công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016 - 2017

3535/BGDĐT-GDTH

Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cập tiêu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021

Thể lệ cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

Thể lệ cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt Năm học 2018 - 2019.

Công khai CLGDTH học kỳ I năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học Thi Sơn.

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu số 5

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Thi Sơn NH 2018 -2019

Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 Tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 Tầm nhìn đến năm 2025

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung việc đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

3866/BGDĐT-GDTH

V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021

Số:3536/BGDĐT-GDTH

V/v biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Tổ chức thwucj hiện từ năm 2020 - 2021

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo năm học 2017- 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2017- 2018

Công khai chất lương giáo dục tiểu học cuối năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm học Năm học 2017 - 2018

CV 1748/SGDĐT-KHTC

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

565/PGDĐT-CNTT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018 18/09/2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2018 - 2019

Bảng Kế hoạch dạy học theo CTGDPT 2018

Bảng so sánh kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình hiện hành và Chương trình 2018

Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2018 - 2019

LỊCH THI TRẠNG NGUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Thi Sơn NH 2019- 2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Thi Sơn NH 2019- 2020 (Biểu mẫu số 5)

Kết quả chấm SKKN tỉnh năm học 2017 - 2018

Kết quả chấm SKKN tỉnh năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2017 - 2018

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 6

Tổng lượng truy cập: 193551