Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học kì 1 năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kì 1. Năm học 2017 - 2018

Cam kết CLGDTH năm học 2017 - 2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 Trường tiểu học Thi Sơn đã đạt được những thành tích cao trong việc dạy và học. Sau đây là bảng công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016 - 2017

Công khai CLGDTH học kỳ I năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học Thi Sơn.

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung việc đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo năm học 2017- 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2017- 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2017 - 2018

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 8

Tổng lượng truy cập: 122777