Bạn cần biết

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 Trường tiểu học Thi Sơn đã đạt được những thành tích cao trong việc dạy và học. Sau đây là bảng công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016- 2017

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016- 2017

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung việc đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Cam kết chất lượng giáo dục 2016 -2017

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016 -2017

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-09

  • 2015-12-10

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 33

Tổng lượng truy cập: 111400