Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016- 2017

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016- 2017

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung việc đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Thông tư 22 sửa đổi, bổ xung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30.

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường tại cụm Thi Sơn.

Thực hiện kế hoạch năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng, ngày 13 tháng 12 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường khu vực cụm Thi Sơn năm học 2016 - 2017.

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 -2017

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 -2017

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-09

  • 2015-12-10

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 17

Tổng lượng truy cập: 108649