Các thủ tục hành chính

Thay đổi lịch học mùa đông 2018 - 2019

LỊCH HỌC MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian ra vào lớp
Điều chỉnh lịch mùa đông năm học 2018 - 2019 từ ngày 26/22/2018,
Sáng vào lớp 7h15. Tan 10h35.
Tiết 1:  Vào 7h25 - 8h5
 Tiết 2: Vào 8h15 - 8h55
 Tiết 3: Vào 9h15 - 9h50
  Tiết 4: Vào 10h - 10h35.
Chiều vào lớp 13h45. tan 16h30


Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 193476