Các thủ tục hành chính

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG

Năm học: 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số ID(1)

Lớp

Ghi chú(2)

1

Nguyễn Thị Minh Dương

22/04/2012

2240808

1A

 

2

Đỗ Việt Hưng

20/05/2012

2240821

1A

 

3

Lê Phan Thanh Mai

30/05/2012

2240827

1A

 

4

Nguyễn Thị Tươi Thắm

16/09/2012

2240829

1A

 

5

Nguyễn Duy Phong

12/11/2012

 2248934

1B

 

6

Nguyễn Hoài Linh

24/10/2012

 2261081

1B

 

7

Nguyễn Thị Phương Thúy

15/07/2012

 2261040

1B

 

8

Đỗ Thiện Nhân

11/04/2012

 2253220

1B

 

9

Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh

08/11/2012

 2261093

1B

 

10

Đặng Quang Tuấn Anh

09/02/2012

 2250834

1B

 

11

Đinh Hải Băng

23/09/2012

 2546053

1B

 

12

Lương Thu Hà

30/12/2012

 2264772

1B

 

13

Trịnh Thị Hải Yến

26/09/2012

 2413743

1B

 

14

Nguyễn Thúy Hằng

01/01/2012

2249501

1B

 

15

Nguyễn Duy Lộc

02/10/2012

 2261053

1B

 

16

Bùi Khánh Ngọc

07/12/2012

2261073

1B

 

17

Nguyễn Phương Anh

21/04/2012

 2261033

1B

 

18

Đinh Thị Hà Anh

18/03/2012

 2294754

1B

 

19

Nguyễn Thị Phương An

31/10/2012

2315893

1C

 

data/15319044737541227992/thongbao/DANH%20S%C3%81CH%20TO%C3%80N%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%282%29.doc

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 193772