Công văn 411

data/15319044737541227992/thongbao/CV%20411%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%20%28GDTX%29%202017-2018.pdf

Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

data/15319044737541227992/thongbao/UBND%20HUY%E1%BB%86N%20KIM%20B%E1%BA%A2NG.doc

Công văn 1329

data/15319044737541227992/thongbao/Cv%201239%20%282%29.pdf

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017- 2018

data/15319044737541227992/thongbao/mau%20dang%20ky%20thi%20dua%2017-18%20%281%29.doc

Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

data/15319044737541227992/thongbao/Ke%20hoach%20nam%20hoc%202017-2018%20%281%29.doc

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác HS, giáo dục thể chất, y tế trường học năm học 2017-2018

data/15319044737541227992/thongbao/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20HSSV%20n%C4%83m%202017-2018%20%281%29chuan.doc

Thời gian học mùa hè năm học 2017 - 2018

data/15319044737541227992/thongbao/THOI%20GIAN%20HOC%20-2018.doc

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-09

  • 2015-12-10

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 108648