Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
213/SGDĐT-GDTrH
V/v tăng cường dạy học qua Internet trên truyền hình... Chi tiết
2020-03-16
Số 396/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin... Chi tiết
2019-09-24
3536/BGDĐT-GDTH
V/v biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa... Chi tiết
2019-09-18
CV358/PGDĐT-GDTH
CV358-Hướng dẫn SHCM năm 2019-2020 Chi tiết
2019-09-18
Số 1747/SGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 -... Chi tiết
2019-09-10
CV324/PGDĐT-GDTH
CV 324- Tích hợp nội dung GDQPAN trong dạy học Chi tiết
2019-09-04
CV1673/SGDĐT-GDTrH
CV 1673 -V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm... Chi tiết
2019-08-30
3866/BGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với... Chi tiết
2019-08-26
3535/BGDĐT-GDTH
V/v: Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải... Chi tiết
2019-08-19
3539/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức... Chi tiết
2019-08-19
100/KH-THTS
V/v: Tổ chức Cuộc thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên... Chi tiết
2018-12-13
CV 1748/SGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tại các cơ... Chi tiết
2018-10-17
224/LĐLĐ
V/v triển khai Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND Ngày... Chi tiết
2018-10-09
76/KH-SHCM
KẾ HOẠCH Sinh hoạt chuyên môn liên trường – Môn Tin... Chi tiết
2018-10-08
75/KH-THTS
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Bình bầu Giáo viên chủ... Chi tiết
2018-10-08
632/PGDĐT-TH
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-10-05
70/KHGVG- THTS
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG ... Chi tiết
2018-09-28
57/KH-THTS
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ... Chi tiết
2018-09-20
565/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin... Chi tiết
2018-09-18
565-/PGDĐT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông... Chi tiết
2018-09-18
310/KH-PGDĐT-TH
V/v triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp... Chi tiết
2018-08-19
24/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI... Chi tiết
2018-08-10
310/KH-PGDĐT-TH
V/v triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp... Chi tiết
2018-08-09
2356/QĐ-UBND
Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học... Chi tiết
2018-07-16
38/KH-THTS
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 Chi tiết
2018-07-01
CV 939/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-06-12
453/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin... Chi tiết
2017-09-25
447/KH BCD-PCGD
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù... Chi tiết
2017-09-21
Số 444/GDĐT-KHTC
V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học... Chi tiết
2017-09-19
411/PGDĐT-GDTX
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018,... Chi tiết
2017-09-05
1239/SGD ĐT-GDTH
V/v triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu... Chi tiết
2017-09-01
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07

Ba công khai

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 57

Tổng lượng truy cập: 193602