Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 5

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  5  NĂM 2018

 A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

1. Thực hiện đúng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường.

2. Học sinh khối 5 tham gia Cuộc thi “Hội” sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet cấp tỉnh kết quả không tốt.

3. Kết quả Hội thi giáo viên giỏi có 72/101 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhà trường đạt 02 đ/c (đ/c Hạnh - đ/c Lý).

4. Học sinh tham gia cuộc thi olympic Tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông kết quả không tốt.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

1. Các lớp tổ chức tốt việc ôn tập cuối năm học, duy trì việc thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy đặc biệt là các môn ít giờ để đảm bảo chất lượng giáo dục.

          2. Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kì II. Việc kiểm tra cuối học kì II tổ chức thành 2 đợt. Cụ thể:

+ Đợt 1 ngày 09, 10, 11/5/2018 - Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4; 5. Nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra theo nội dung công văn số 363/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam - Giáo dục Tiểu học về việc hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì II, năm học 2017-2018.

Các khối lớp báo cáo kết quả kiểm tra về đ/c Thủy trước ngày 14/5/2018 theo mẫu. (Nhà trường nộp bản in và bản mềm gửi về địa chỉ đồng chí Trần Thủy để tập hợp trước 7h30 ngày 16/5).

+  Đợt 2 ngày 15, 16, 17/5/2018 - Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3; 4, 5 do Sở GD&ĐT ra đề. (đ/c Nhung chuẩn bị các điều kiện cho kỳ kiểm tra và báo cáo vướng mắc về lãnh đạo nhà trường trước ngày 14/5).

14h00 ngày ....................... Hiệu trưởng nhận đề Tiếng Anh tại phòng GD. 

Nhà trường báo cáo kết quả kiểm tra về phòng GD 8h ngày 21/5/2018 theo mẫu. (bản in và bản mềm) gửi về địa chỉ đồng chí Ngà tập hợp.

+ Phân công coi kiểm tra có kế hoạch cụ thể sau.

*/ Lưu ý :

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh lớp 1,2,3,4 lên lớp trên, bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh lớp 5 lên lớp 6 thực hiện nghiêm túc theo quy định của Thông tư 30 và thông tư 22/2016. (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

          3. Giáo viên hoàn tất các loại hồ sơ, sổ sách, tổng hợp đánh giá học sinh, vào học bạ; xét duyệt lên lớp, công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, sổ điểm điện tử…

- Thực hiện các loại thống kê cuối năm theo hướng dẫn của đồng chí Thủy.

          - 7 giờ ngày 25/5/2018 nộp các số liệu sau: 03 bản danh sách đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; 3 bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng ; 3 bản danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học về Tổ tiểu học PGD (mẫu như năm học trước); Báo cáo tổng kết năm học. (Báo cáo lịch tổng kết năm học về PGD). (đ/c Thảo phối hợp với khối lớp 5 lập 03 bản danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, mẫu như năm học trước ). Lịch họp các tổ chuyên môn để đánh giá chuẩn nghề nghiệp, phân loại viên chức và người lao động sẽ thông báo sau (đ/c Thảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo mẫu của các năm học trước - Hồ sơ đánh giá viên chức và người lao động, nhận từ đ/c Điệp PGD vào ngày 15;16/5).

4. Các đ/c CBGV-NV trong diện được nâng lương đợt 1 năm 2018, nộp đơn đề nghị nâng lương về đ/c Nga vào ngày 08/5 (đ/c nào không có đơn coi như không có nhu cầu nâng lương trong đợt I/2018). Lịch họp hội đồng xét duyệt nâng lương sẽ thông báo sau.

          5. Tổng kết năm học trong giáo viên và học sinh (Lịch tổng kết và công tác chuẩn bị có kế hoạch riêng - đ/c Thảo báo cáo lịch tổng kết về phòng GD khi có kế hoạch cụ thể). 

         6. Đ/c Thảo kết hợp với bảo vệ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện kiểm tra, thống kê CSVC; niêm phong lớp học để bàn giao cho bảo vệ nhà trường trước khi nghỉ hè. (Có biên bản bàn giao, chữ ký đầy đủ của bảo vệ - GVCN - đ/c Thảo).

          7. Làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

8. Tham gia tập huấn địa phương dự kiến cuối tháng 5 năm 2018 (sẽ có kế hoạch riêng)

          9. Duy trì tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra nề nếp, chấm điểm thi đua của PGD.

        10. Các đ/c CBGV-NV chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được giao ngay từ đầu năm học, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định của các văn bản đã hướng dẫn.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...