Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 3

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019
    I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

- Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT.

2. Công tác kiểm tra nội bộ:

 - Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế chuyên môn Tiếng Anh theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

3. Tiếp tục duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng HS đã được phân loại đầu năm học.

4. Tổ chức nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi đúng quy định; đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường trước, trong và sau Tết. Tổ chức tốt việc trồng cây bổ xung vào các bồn cây trong nhà trường, tu sửa bồn hoa cây cảnh, đảm bảo vệ sinh trường lớp trước và sau tết.

5. Hoạt động đội đã dần đi vào nề nếp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh lớp 5 tham gia thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện theo kế hoạch, hướng dẫn của Sở GDĐT và thông báo của BTC cuộc thi.

3. Chuẩn bị cho học sinh lớp 5 tham gia giao lưu Olympic môn học cấp Huyện (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) theo công văn số: 707/PGDĐT-GDTH ngày 03/12/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Tham gia xây dựng kế hoạch và giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp cụm (có kế hoạch riêng).

5.  Công tác kiểm tra nội bộ:

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế chuyên môn tiếng Anh, rà soát các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn của SGD Hà Nam theo công văn chỉ đạo số 1998/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

6. Các đ/c GV chủ động thời gian, tiếp tục duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho các câu lạc bộ.

7. Các khối lớp chủ động chăm sóc bồn hoa cây cảnh đã được phân công.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...