Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 12

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

1- Phối hợp với chính quyền địa phương  tổ chức tốt  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

2-  Đ/c Hạnh tiếp tục tích cực luyện tập cho đội bóng đá tham gia thi bóng đá cấp tỉnh.

3- Các bộ phận tiếp tục triển khai bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu tiếng hát dân ca, TDTT, Trạng nguyên Tiếng Việt. Olympic môn học…theo kế hoạch năm học.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2017

1- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ I vào tháng 1/2017 (đã có kế hoạch riêng). Đ/c Nhung tiếp tục tham gia thi GVG Tiếng Anh Cấp Huyện.

2- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn những thành tố tích cực của mô hình mới vào giảng dạy. Việc lựa chọn thành tố tích cực phải được thể hiện cụ thể trong bài soạn.

3- Nội dung thi bóng bàn cấp tỉnh đã có điều chỉnh (chỉ còn 02 nội dung thi đấu, trong đó có đơn nam và đơn nữ).

4- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch. Các tổ chuyên môn nắm lịch và chủ động thực hiện.

5- Các tổ chuyên môn chủ động tổ chức cho học sinh thi Trạng Nguyên cấp trường, đảm bảo đủ điều kiện cho HS thi cấp Huyện (Nhà trường sẽ tổ chức thi cấp Huyện). Lịch cụ thể các khối lớp chủ động theo dõi trên địa chỉ: https://trangnguyen.edu.vn/

6- Tổ chức cho học sinh tham gia đội bóng đá của huyện thi đấu giải cấp tỉnh theo lịch. (Lịch bắt đầu từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12 - Đ/c Hạnh; Thảo đưa đón và chăm sóc sức khỏe học sinh trong các ngày tham gia thi đấu).

7- Cập nhật số liệu mẫu 28,29 khi đã ổn định giáo viên. (Biểu mẫu Phòng GD&ĐT sẽ gửi sau).

         8- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

9- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...