Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

- Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập của Phòng GD&ĐT, kết quả PCGD, xóa mù chữ của nhà trường đạt chuẩn mức độ 3.

         - Triển khai tốt kế hoạch trồng hoa, bảo vệ, chăm sóc, diện tích hoa đã trồng.

- Tổ chức tốt họp phụ huynh HS đầu năm học và hội nghị CBCC-VC. 

- Tham gia nghiêm túc việc SHCM liên trường.

- Tham gia thi bóng đá cấp Huyện đạt kết quả tốt (Giải nhất toàn Huyện).

         - Các bộ phận đã triển khai bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu tiếng hát dân ca, TDTT, Trạng nguyên Tiếng Việt. Olympic môn học…theo kế hoạch năm học.

         - Tổ chức tốt hội giảng cấp trường, kết quả: Tổng 12 đ/c tham gia, trong đó có 04 tiết xếp loại khá đạt 16,7% và 20 tiết xếp loại giỏi đạt 83,3%. Nhà trường cử chọn: 03 đ/c tham gia dự thi GV giỏi cấp Huyện (đ/c Lý giảng các môn Toán; Tiếng Việt - đ/c Hạnh giảng môn thể dục - đ/c Nhung giảng môn Anh Văn).

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017

1. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn những thành tố tích cực của mô hình mới vào giảng dạy.

2. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học giáo dục lối sống cho học sinh lớp 1, dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột. Duy trì nề nếp hoạt động đội, chăm sóc bồn hoa theo kế hoạch đã phân công.

3. Đ/c Hạnh tiếp tục luyện tập cho đội bóng đá tham gia thi bóng đá cấp tỉnh. Thời gian, địa điểm ban tổ chức sẽ có kế hoạch sau.

4. Tổ chức tốt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

5. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn cụm huyện theo kế hoạch.

         6. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

         7. Các bộ phận tiếp tục triển khai bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu tiếng hát dân ca, TDTT, Trạng nguyên Tiếng Việt. Olympic môn học…theo kế hoạch năm học.

 

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...