Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 11

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

 A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

1. Phổ cập: Kết quả đón đoàn kiểm tra phổ cập cấp huyện (theo Kế hoạch số 582/PGDĐT-PCGDngày 21/9/2018 - Chiều 09/10 tại TH TT.Quế) đạt kết quả tốt.

2. Tổ chức lễ đón thư Bác, phát động các phong trào theo đúng kế hoạch. Kết quả thi GVG cấp trường: Tổng số 14/16 đ/c dự thi, trong đó 12 đ/c đạt loại giỏi.

Tham gia thi bóng đá cấp cụm trường, kết quả tốt.

3. Tham gia  thi giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán, Tiếng Việt và môn Âm nhạc. Kết quả: Đạt 02 đ/c đủ điều kiện tham gia thi bài  giảng.

4. Hoàn thiện và nộp thời khóa biểu, kế hoạch năm học về phòng GD&ĐT đúng lịch.

5. Công tác Đội: Hoàn thành Đại hội liên đội, kiện toàn BCH liên Đội, xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Hoạt động đội vẫn chưa xây dựng được nề nếp hoạt động ngoài giờ lên lớp.

6. Hoàn thành việc tổ chức họp CMHS đầu năm học.

7. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ, khối và liên trường.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

2. Tham gia thi thực hành giảng dạy cho giáo viên đăng ký tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 theo kế hoạch. (Dự thi tại cụm TT Quế - Lịch thi theo kế hoạch riêng).

3. Tham gia thi HSG TDTT môn Bóng đá nhi đồng cấp huyện (theo Kế hoạch số 648/KHTDTT-TH, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Phòng GDĐT ); Thời gian thi dự kiến trong 03 ngày, từ 21 đến 23 tháng 11 tại SVĐ xã Thụy Lôi); Đ/c Hạnh tiếp tục luyện tập cho đội bóng vào các buổi chiều trong tuần, bắt đầu từ 15 giờ hàng ngày.

          4. Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ đầu năm học cho các khối lớp (Lịch thông báo sau).

5. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Phụ trách đội triển khai cho HS các lớp làm báo tường (Khối 4;5 làm báo viết khối 1;2;3 làm báo dán).

6. Các đ/c GV duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng HS đã được phân loại đầu năm học. Tổ chức cho HS thi trạng nguyên Tiếng Việt theo đúng lịch của ban tổ chức.

7. Triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục năm học 2018-2019 theo hướng dẫn số 657/PGDĐT-CNTT ngày 24/10/2018 của Phòng GDĐT.

8. Đ/c Thạo triển khai cho HS tham gia các cuộc thi vẽ tranh theo hướng dẫn của PGD&ĐT.

9. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ, khối và liên trường.

10. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

11. Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...