Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 4

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019
   I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

2. Học sinh lớp 5 tham gia thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện đạt kết quả không tốt. (Kết quả Cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện; toàn huyện có 337 học sinh đăng ký dự thi, cả 337 học sinh đều tham dự thi và nộp bài thành công. Kết quả đã công nhận 207 (tỉ lệ 61.42% ) học sinh đạt giải (đạt từ 280 điểm trở lên và thời gian làm bài dưới 700 giây), trong  đó: 17 giải nhất (đạt 300 điểm và thời gian làm bài dưới 180 giây); 40 giải nhì (đạt 300 điểm và thời gian làm bài dưới 300 giây); 66 giải ba (đạt trên 290 điểm và thời gian làm bài dưới 300 giây) và 84 giải khuyến khích (đạt trên 280 điểm trở lên và thời gian làm bài dưới 700 giây).

3. 09 học sinh lớp 5 tham gia giao lưu Olympic môn học cấp Huyện (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh). Môn Anh văn đạt 02 giải khuyến khích .

4. Tham gia giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp cụm an toàn theo đúng kế hoạch.

5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa được duy trì thường xuyên.

6. Kết quả tham gia thi học sinh giỏi TDTT môn Bóng bàn cấp tỉnh đạt 03 giải: 02 nhì và 01 giải ba. Xếp thứ nhất Tỉnh cấp Tiểu học.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

- Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

- Yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định nền nếp chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạỵ học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tích cực sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học; thực hiện đúng quy định dạy buổi 2 và thực hiện nghiêm túc việc soạn giáo án khi lên lớp.

2. Tham gia giao lưu câu lạc bộ An toàn giao thông cấp cụm theo hướng dẫn số: 707/PGDĐT-GDTH ngày 03/12/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 4&5 chịu trách nhiệm tổ chức luyện tập và tham gia giao lưu khi có kế hoạch cụ thể.

3. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế chuyên môn tiếng Anh. Tiếp tục rà soát các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn của SGD Hà Nam theo công văn chỉ đạo số 1998/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

4. Các đ/c GV chủ động thời gian, tiếp tục duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho học sinh trong các câu lạc bộ.

5. Hoạt động đội cần hoạt động thường xuyên và liên tục. Các chi đội tiếp tục chăm sóc, bảo vệ bồn hoa cây cảnh đã được phân công.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...