Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 10

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

1. Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới, thực hiện nghiêm túc việc trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn ngay từ tuần đầu tiên của năm học.

2.  Xây dựng nề nếp dạy học đảm bảo các điều kiện cho hoạt động dạy học. Triển khai dạy học nền nếp, ổn định.

3. Thống kê số liệu báo cáo đầu năm kịp thời, đã kiện toàn các tổ chức đoàn thể; hoàn thành việc xây dựng  kế hoạch và thống nhất triển khai kế hoạch hoạt động.

4. Công tác phổ cập: Thực hiện nghiêm túc việc điều tra, hoàn thiện hồ sơ và thống kê phổ cập GD, xóa mù chữ theo các biểu mẫu quy định.

5. Tham gia duyệt kế hoạch năm học và tiêu chí thi đua cấp tiểu học, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các trường về tham dự.

6. Công tác Đội trong nhà trường chưa hoạt động.

7. Triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HS theo đúng kế hoạch.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

1. Phổ cập: Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra phổ cập cấp huyện (theo Kế hoạch số 582/PGDĐT-PCGDngày 21/9/2018 - Chiều 09/10 tại TH TT.Quế), chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập của Sở GD khi có thông báo.

2. Tổ chức lễ đón thư Bác, phát động các phong trào: Hội giảng, Hội học. Tổ chức thi giáo viên giỏi và giáo viên  chủ  nhiệm giỏi cấp trường. Tiếp tục  tập huấn cho đội bóng để tham gia thi bóng đá cấp cụm trường (có kế hoạch riêng).

3. Tham gia  thi giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán, Tiếng Việt và môn Âm nhạc (có Kế hoạch riêng);

4. Nộp thời khóa biểu, kế hoạch năm học (02 bản) về phòng GD&ĐT vào 14h ngày 10/10/2018 (đ/c Toàn nhận);

5. Tham gia Hội thảo, tập huấn xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện trường Tiểu học và tham gia tập huấn chuyên môn của SGD (lịch cụ thể thông báo sau);

6. Công tác Đội: Hoàn thành Đại hội liên đội, kiện toàn BCH liên Đội, xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Đ/c Quyết xây dựng chương trình hoạt động của Tổng phụ trách Đội, báo cáo về phòng GD (Đ/c Ngà nhận)

7. Công tác y tế trường học: Thực hiện xét nghiệm nước tại các trường học theo công văn số 947/SYT-SGD&ĐT ngày 24/9/2018;

- Khắc phục tình trạng mất vệ sinh của nhà vệ sinh học sinh trong khi chờ xây mới.

- Tiếp tục triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HS theo kế hoạch.

8. Các đ/c GV duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng HS đã được phân loại trong tháng 9. Tổ chức cho HS thi trạng nguyên Tiếng Việt theo đúng lịch của ban tổ chức.

9. Công Đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức HNCNVC, lịch cụ thể thông báo sau. Các đ/c GVCN lớp chuẩn bị đầy đủ thông tin về tình hình học tập của HS để phản ánh với CMHS trong cuộc họp phụ huynh khi có lịch cụ thể.

10. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ, khối và liên trường.

11. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

12. Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...