Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 2-2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

1- Tổ chức tốt kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I theo công văn số 1617/SGDĐT-GDTH ngày 15/11/2017 về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam. Thực hiện việc nộp kết quả kiểm tra đúng lịch.

2- Giáo viên tổng hợp, đánh giá học sinh học kì I  theo đúng tinh thần các thông tư đã hướng dẫn. Nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I đúng theo kế hoạch.

Nộp báo cáo thống kê chất lượng học kỳ I đúng lịch.

3- Tổ chức thi Trạng Nguyên cấp trường theo đúng lịch của Bộ GD&ĐT.

4- Tham gia thi bóng bàn cấp cụm an toàn, đúng kế hoạch.

5- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch.

6- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2018

1)   Triển khai luyện tập đội văn nghệ chuẩn bị tham gia giao lưu tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh.

2)     Tổ chức cho học sinh tiếp tục tham dự thi giải toán, tiếng Anh, trạng Nguyên Tiếng Việt  trên mạng internet đảm bảo đủ điều kiện tham gia thi cấp huyện, bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu olympic môn học.

         3)  Hưởng ứng tết trồng cây, tu sửa bồn hoa cây cảnh dọn vệ sinh trường lớp trước và sau tết. Thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày thành lập Đảng (03/2).         

         4)  Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức cho CBGV-NV và học sinh đón tết nguyên đán tươi vui, an toàn và tiết kiệm.

         5) Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...