Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 1-2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

1- Hoàn thành kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi Tiếng Anh cấp huyện. Kết quả đ/c Nhung xếp loại khá.

2- Tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp Tỉnh đạt giải ba.

3- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm đúng theo kế hoạch.

4- Hoàn thiện cập nhật số liệu mẫu 28,29.

5- Các khối lớp đã hoàn thiện vòng thi 12 cuộc thi trạng nguyên Tiếng Việt. Thi cấp trường sẽ tổ chức vào vòng 13, lịch cụ thể thông báo sau.

6- Hoạt động giữa giờ của đội chưa tốt. Việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh chưa được các lớp qua tâm thường xuyên.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2018

1- Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I. Việc kiểm tra cuối học kỳ I sẽ tổ chức thành 2 đợt.

- Đợt 1 ngày 11, 12/01/2018 - Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5. Nhà trường ra đề, sao in đề và tổ chức kiểm tra. Ngày 11/01/2018 kiểm tra lớp 1, 2, 3; ngày 12/01/2018 kiểm tra lớp 4, 5. Các môn học khác kiểm tra theo chương trình kế hoạch. (Lịch in đề vào chiều ngày 08/01/2018).

- Đợt 2 ngày 15,16, 17/01/2018 - Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 (khối 3 ngày 15, khối 4 ngày 16, khối 5 ngày 17/01). Sở GD&ĐT ra đề, 14h00 ngày 12/01/2018 Hiệu trưởng nhận đề tại phòng GD.

- Lịch kiểm tra và phân công coi, chấm 2 đợt kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể sau.

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo công văn số 1617/SGDĐT-GDTH ngày 15/11/2017 về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam.

Nộp báo cáo kết quả kiểm tra về phòng GD  vào 7h30 ngày 22/01/2018 (bản in và bản mềm). Môn Tiếng Anh gửi về địa chỉ đồng chí Ngà, các môn còn lại gửi về địa chỉ đồng chí Toàn.

Ngày 22/01/2018 mỗi trường nộp một bộ đề kiểm tra học kỳ I các môn học kèm theo biểu chấm về phòng GD (đ/c Điệp nhận).

2- Giáo viên tổng hợp, đánh giá học sinh học kì I, (Yêu cầu thực hiện việc đánh giá theo đúng tinh thần các thông tư đã hướng dẫn). Nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I, lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

Nộp báo cáo thống kê chất lượng học kỳ I. Gửi file thống kê về địa chỉ Email đồng chí Toàn - PGD. Lịch cụ thể thông báo sau.

3- Đ/C Quyết chuẩn bị 02 nội dung để tham gia Giao lưu Tiếng hát dân ca GV và học sinh cấp cụm, trong đó có 01 tiết mục của GV và 01 tiết mục của HS. Cấp Huyện dự kiến tổ chức vào đầu tháng 2/2018. (Có kế hoạch riêng).

4- Tổ chức thi Trạng Nguyên cấp trường để tháng 2/2018 có danh sách đăng ký thi cấp huyện. Lịch cụ thể thông báo sau.

5- Tham gia thi bóng bàn cấp cụm huyện (có kế hoạch riêng).

6- Các khối lớp và đ/c Nhung tiếp tục bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu các cuộc thi theo kế hoạch năm học.

7- Các đ/c giáo viên chủ động nghiên cứu tài liệu về PPDHTC đã được nhà trường gửi trong mail cá nhân để chuẩn bị tốt cho việc thay SGK năm 2018-2019. Đ/c Phó hiệu trưởng làm nòng cốt trong việc triển khai tài liệu.

8- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch.

9- Đ/c Nga chủ động triển khai các văn bản, biểu mẫu về hồ sơ tổ chức cán bộ để hoàn thiện các thông tin cá nhân viên chức trong năm 2017 theo đúng lịch.

10- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trường lớp do Huyện ủy đã phát động.

11- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

12- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...