Bạn cần biết

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

 A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019

- Phòng GD&ĐT Kim Bảng thường xuyên quan tâm đến chuyên môn và đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường.

- Đảng uỷ, HĐND, UBND luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Nhà trường có 11 phòng học cao tầng kiên cố với số lượng bàn ghế đầy đủ, trong năm học 2018-2019 xã đã đóng mới cho nhà trường 60 bộ bàn ghế đúng quy cách.

- Nhân dân trong xã luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình, đảm bảo cho các cháu đi học đúng độ tuổi.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhìn chung nhiệt tình, đảm bảo 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo.

- Tổng số học sinh: 307 em/11 lớp (tăng 28 em và tăng 01 lớp so với năm học trước), các em hầu như ngoan ngoãn, thực hiện tốt nội quy nhà trường. Cụ thể sĩ số các khối lớp như sau:

Khối 1: 84 HS - Khối 2: 65 HS - khối 3: 61 HS - khối 4: 47 HS - Khối 5: 50 HS.

- Năm học 2018-2019 nhà trường tăng thêm 01 lớp nên hiện tại thiếu phòng học cho học sinh, nhà trường phải bố trí cho HS vào học tại thư viện. Tổng số phòng chức năng còn thiếu là 02 phòng.

- Kinh tế của địa phương khó khăn nên việc xây dựng, cải tạo CSVC và xã hội hóa giáo dục của nhà trường không được thuận lợi như các địa phương khác.

- Nhà vệ sinh của học sinh đã có đề án xây dựng nhưng do thủ tục về tài chính nên chưa được khởi công dẫn đến vệ sinh trường lớp không được đảm bảo.

 B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Nhà trường đã tăng cường quan tâm nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh trong nhà trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện dạy học ngoại ngữ theo đề án đang triển khai.

Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kết quả giáo dục

Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học

Tổng số HS

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

279

64

62

49

50

54

272

61

59

48

50

54

              - Ở lại lớp

6

3

3

0

0

0

              - Khen thưởng

125

36

31

15

12

31

      + Giấy khen cấp trường

110

36

31

15

12

16

      + Giấy khen cấp trên

15

15

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- 100% giáo viên thực hiện việc lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy.

- Thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- 100% giáo viên triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các khối lớp.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- 100% CBQL, giáo viên đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

- 100% CBQL đạt loại tốt theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- 100% giáo viên đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Trong đó 35,7% xuất sắc, 64,3% khá.

- Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện đạt loại giỏi 02 đ/c (Đ/c Thái Xuân Hạnh và đ/c Hoàng Hoa Lý).

- Tham gia nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn liên trường.

4. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, không có tình trạng lạm thu.

- Thực hiện tự chủ và công khai, minh bạch trong nhà trường.

- Duy trì hoạt động website và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường .

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng khách quan.

5. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

a. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; bảo đảm khả thi, hợp lí và nâng cao chất lượng giáo dục.

b. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

- Đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng.

- 100% trường học  sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Đảm bảo 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa theo quy định.

          6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

a. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

a.1.Chỉ tiêu:

- Duy trì  sĩ số lớp trong năm học, đảm bảo không có HS bỏ học, tổng HS đầu năm học: 282 HS, cuối năm 279 trong đó có 03 HS theo gia đình chuyển đi nơi khác học.

Khối 1: 64 HS - Khối 2: 62 HS - khối 3: 49 HS - khối 4: 50 HS - Khối 5: 54 HS. Mỗi khối 02 lớp, tổng 10 lớp.

- Giữ vững đạt PCGD-XMC mức độ 3.

- Độ 11 tuổi được công nhận HTCTTH: 54/54 em đạt 100%.

- Huy động 67/67 em đạt 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1.

- Đội ngũ GV đủ về số lượng, trình độ đạt chuẩn 100%.

- Mỗi lớp có 1 phòng học, có đầy đủ bàn ghế cho GV và HS và có phòng chức năng theo quy định và được sử dụng thường xuyên.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Nhà trường đã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Tăng cường công tác phổ biến và thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

8. Khảo thí và KĐCLGD

- Tổ chức đánh giá việc dạy và học thực chất, không mang tính hình thức “chạy theo thành tích”.

- Tổ chức các kì kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam. Đánh giá HS theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường tiếp tục triển khai tự đánh giá, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bổ sung hồ sơ minh chứng cho bộ hồ sơ KĐCLGD đã được đánh giá ngoài.

9. Công tác kiểm tra nội bộ

- Thực hiện chức năng tự kiểm tra nhà trường với các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học. Việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục. Công tác quản lí dạy thêm, học thêm; các khoản thu chi phục vụ người học. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với từng cấp học. Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường, của giáo viên theo đúng hướng dẫn số 1254/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Hà Nam; hướng dẫn số 416/HD-PGDĐT-TTr của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về công tác KTNB năm học 2017-2018.

10. Công tác pháp chế:

          - Phổ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tới 100% CBGV-NV.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          - Tổ chức thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017.

          - Thực hiện tốt Công tác pháp chế năm học 2017-2018 theo đúng tinh thần kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam và kế hoạch của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành.

- Triển khai việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

          11. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2004/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục theo kế hoạch số 931/KH-SGDĐT ngày 14/7/2014 về việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2014-2015.

- Sử dụng CNTT trong quản lý công việc hành chính; duy trì việc sử dụng các phần mềm quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, phần mềm quản lý thi và các phần mềm nghiệp vụ khác... theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam  và của Sở GD&ĐT. Khai thác số liệu trên cổng thông tin trực tuyến của ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

          - Thực hiện nhận thông tin qua email nội bộ (@moet.edu.vn, @hanam.edu.vn) và qua website.

          - Tiếp tục triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập của học sinh tới phụ huynh. Tiếp tục sử dụng số điểm điện tử để ghi và lưu giữ kết quả học tập của học sinh.

          - 100% cán bộ, giáo viên tham gia “trường học kết nối”.

          12. Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động nguồn lực xã hội

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trung hạn đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.                                                     

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đã được giao trong năm 2017.

- Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định.

- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán theo đúng kế hoạch. Ứng dụng tốt phần mềm tin học trong công tác thống kê, kế toán, thực hiện chi trả đúng, kịp thời chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thu, chi đúng các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh, UBND huyện trong năm học.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 05/2006/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả trong việc giáo dục học sinh và tăng cường CSVC, trang, thiết bị trường lớp học, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, Đội TN phối hợp  chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thu, chi tài chính. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

13. Một số công việc khác

- Tham gia liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh cấp huyện theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức cho học sinh tham gia sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet các cấp, kết quả cụ thể: Cấp Huyện đạt:

Giải nhất: 01 - Giải nhì: 03 - Giải 3: 01 - Giải Khuyến khích: 02.

- Tham dự thi môn bóng đá nam đạt giải nhất cấp huyện và giải ba cấp Tỉnh. Trong đó có 01 HS được tham gia đội tuyển bóng đá nhi đồng của Tỉnh tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn Quốc.

C. ĐÁNH GIÁ MẶT MẠNH, MẶT TỒN TẠI TRONG NĂM HỌC 2017-2018

- Công tác quản lý giáo dục có sự chuyển biến rõ rệt. Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và các phong trào khác.

- Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kết quả giáo dục toàn diện được ổn định và phát triển một cách vững chắc. Nhà trường đã phấn đấu vươn lên xếp thứ 15/18 trường trong toàn Huyện.

- Trong các cuộc thi trên internet và Olympic môn học chưa có học sinh đạt giải cấp tỉnh, nguyên nhân do việc tổ chức sân chơi cho HS chưa mang tính hệ thống và kế thừa, giáo viên chưa tập trung bồi dưỡng năng lực cho HS yếu kém và học sinh có năng lực vượt trội.

          - Hoạt động đội của nhà trường chưa được thường xuyên liên tục, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đội còn thiếu thốn.

          - Vệ sinh trường học đôi lúc chưa được đảm bảo do hệ thống nhà vệ sinh của HS đã xuống cấp trầm trọng.

D- KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

I - NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1509/SGDĐT-GDTH ngày 11tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 587/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chung của ngành GD&ĐT Kim Bảng năm học 2018-2019.

Trường Tiểu học xã Thụy Lôi xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

II. NHIỆM VỤ CHUNG

Cùng với việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chung của toàn ngành, năm học 2018-2019, nhà trường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

- Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phố thông, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1.

- Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ cho các bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

- Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

- Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 3; phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh giáo dục ý thức thực hiện phong trào xây dựng trường lớp học Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chê dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiếu học.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

a. Chỉ tiêu:

- Đánh giá học sinh

a. Thực hiện nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức và kĩ năng các môn học.

+ 59,9 % học sinh hoàn thành tốt (184 HS).

+ 40 % học sinh hoàn thành (119 HS).

+ 0,1 % học sinh chưa hoàn thành (4 HS).

b. Năng lực

+ Tự phục vụ: Tốt : 64,8% (199 HS) - Đạt: 35,1% (104 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS)

+ Hợp tác: Tốt: 64,1% (197 HS) - Đạt: 35,8% (106 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS).

+ Tự học, tự giải quyết vấn đề: Tốt: 63,5% (195 HS) - Đạt: 36,6% (101 HS) - Cần cố gắng: 0,2% (8 HS).

c. Phẩm chất

+ Chăm học, chăm làm: Tốt: 75,2% (231 HS) - Đạt: 24,7% (72 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS).

+ Tự tin trách nhiệm: 65,1% (200 HS) - Đạt: 33,5% (103 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS)

+ Trung thực kỷ luật : 76,5% (235 HS) - Đạt: 22,1% (68 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS).

+ Đoàn kết yêu thương :78,1% (240 HS) - Đạt: 22,1% (63 HS) - Cần cố gắng: 0,1% (4 HS).

- 100% học sinh (51/51) hoàn thành chương trình lớp học.

- 100% học sinh (51/51) lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

- 100% (307 HS) học sinh được học 2 buổi/ngày.

- 100% giáo viên lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực, các phương pháp dạy học định hướng theo phát triển năng lực học sinh vào giảng dạy.

- Thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- Triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở  tất cả các khối lớp.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

b.  Biện pháp

b.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

 Nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.

- Chủ động điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đối mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chuấn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế theo nội dung Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học;

b.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Các đ/c GV tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22).

Nhà trường và các đ/c GV cần nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm sau một năm thực hiện, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

b.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 

- Tiếp tục triển khai Chương trình dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của BộGDĐT. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi, tương tác hiệu quả cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1063/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và Kế hoạch số 288/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm việc thực hiện Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm học 2018-2019.

- Triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5 đảm bảo điều kiện về giáo viên: đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu; môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

         b.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

     - Đối với trẻ khuyết tật: nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật, Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật vê giáo dục người khuyết tật. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018,  nhà trường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục người khuyết tật trên địa bàn.

- Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường nắm rõ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ đó phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương tăng cường giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời không để các em phải bỏ học. Tạo sự đồng cảm, sẻ chia giữa các học sinh trong trường, trong lớp.

b.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

- Nhà trường cần chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triến năng lực học sinh... trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và sự hưởng ứng của phụ huynh.

- Nhà trường chủ động xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng. Chú trọng giáo dục học sinh ý thức thực hiện phong trào xây dựng trường lớp Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

b.6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

Nhà trường đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Tố chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ môn học. Sử dụng quỹ thời gian buổi học thứ hai hợp lý, tăng cường các nội dung giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng cho học sinh trong trường học.

- Nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, tài lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị triển khai Chương trình giáo phổ thông mới.

b.7. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

-  Nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Câu lạc bộ tiếng Anh, Trạng nguyên Tiếng Việt (Trangnguyen.edu.vn)…trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinhgia đình.

- Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu các câu lạc bộ phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

a. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên thực hiện việc dạy học theo chương trình hiện hành chủ động lựa chọn những thành tố tích cực của mô hình trường học mới để triển khai, áp dụng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Tích cực thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh một cách linh hoạt trên cơ sở phù hợp với đối tượng học sinh.

- 100% GV thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- 100% GV triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- GV Mĩ thuật triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở  tất cả các khối lớp.

- Tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục; hoạt động trải nghiệm trong Nhà trường.

b. Biện pháp

b.1 Đổi mới phương pháp dạy học:

+ Nhà trường tổ chức hướng dẫn giáo viên lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, áp dụng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Tích cực thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh một cách linh hoạt trên cơ sở phù hợp với đối tượng học sinh.

Tổ chức Hội thảo cấp trường, cấp huyện mỗi học kỳ 01 lần về nội dung này. Giao trách nhiệm cụ thể cho CBQL, giáo viên trong quá trình tổ chức thực hiện. 

+ Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường, cụm trường.

+ Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới các trường tiểu học theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

          + Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức dạy học, các đ/c GV khi sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục mới (đã được Bộ GDDT thẩm định) cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu để dạy - học đạt kết quả tốt.

            + Triển khai phương pháp dạy học theo hướng giải quyết vấn đề đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Quá trình triển khai phương pháp giải quyết vấn đề cần gắn với học tập cộng tác, sắp xếp chuỗi bài học theo chủ đề, phát triển năng lực học sinh.

            + Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học theo định hướng phát triển năng lực”; các tổ, khối chuyên môn trong trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo qui định; định kỳ tham gia tại các cụm trường theo đặc thù môn học. Đẩy mạnh hình thức học tập chuyên môn của giáo viên qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

b.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

- Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

a. Chỉ tiêu :

- 100% CBQL, giáo viên đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

- 100% CBQL đạt loại khá trở lên theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- 100% giáo viên đạt loại trung bình trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Trong đó 25% xuất sắc, 69% khá.

- Tổ chức thi giáo viên giỏi, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

         - Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện môn Toán; Tiếng Việt; Âm nhạc đạt 01 đ/c xếp loại giỏi.

         b. Biện pháp

b.1. Đảm đội ngũ giáo viên đủ về số lượngđáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW.

Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng chuẩn. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012.

          b.2. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để triển khai chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

b.3. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường,  chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trong toàn huyện.

b.4. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với giáo viên Văn hóa, giáo viên Âm nhạc; tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện.

          4. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

a. Chỉ tiêu :

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, không có tình trạng lạm thu.

- Thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ và công khai trong nhà trường.

- Có website và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

b. Biện pháp

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

- Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời. Ưng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng sổ điểm điện tử; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định.

- Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác phổ cập giáo dục, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh...

4. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

a. Chỉ tiêu

- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện CSVC cho hoạt động dạy học và giáo dục. Kịp thời báo cáo các khó khăn, đề xuất các giải pháp với các cơ quan cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời.

- Việc phân chia học sinh trong khối theo các lớp phải bảo đảm điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

         - Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng.

- Luôn đảm bảo trong khuôn viên nhà trường  Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa theo quy định.

b. Biện pháp

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

- Tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng nhà vệ sinh trường học theo đề án của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của ngành.

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành trong nhà trường. Nâng cao chất lượng mô hình xã hội hóa giáo dục kĩ năng phòng, chống đuối nước.

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 cua Bộ GD&ĐT. Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường, tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

          - Rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng làm đồ dùng dạy học. Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

- Thực hiện mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học.

          6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

a. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

a.1 Chỉ tiêu:

- Duy trì  tổng số HS là 307 HS/11lớp  chia ra: Khối 1: 84 HS/3 lớp; Khối 2: 65 HS/2lớp; Khối 3: 60 HS/2 lớp; Khối 4: 47 HS/2 lớp ; K5: 51 HS/2 lớp.

- Duy trì và nâng cao tiêu chí đạt PCGDTH mức độ 3;

- Độ 11 tuổi được công nhận học hết chương trình Tiểu học đạt 100%;

- Huy động 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1.

- Đội ngũ GV đủ về số lượng,  trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao.

- Phấn đấu mỗi lớp có 1 phòng học, có đầy đủ bàn ghế cho GV và HS và có một số phòng chức năng theo quy định và được sử dụng thường xuyên.

a.2 Biện pháp

- Tiếp tục chỉ đạo nhà trường thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. Kiên quyết không để học sinh bỏ học; bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học. Triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí.

b. Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn Quốc gia, thư viện trường học

b.1 Chỉ tiêu:

- Duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ I.

- Duy trì tốt hoạt động của thư viện tiên tiến.

- Phát triển văn hóa đọc; tổ chức tuyên truyền ngày Hội đọc sách đến đông đảo bạn đọc.

b.1 Biện pháp

- Nhà trường chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tiếp tục đầu tư các nguồn lực, tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn tiếp theo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Nhà trường tăng cường đầu tư số lượng đầu sách, huy động mọi nguồn lực xã hội ủng hộ xây dựng thư viện trường học.

         c. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuấn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh tổ chức học 2 buổi/ngày, đặc biệt là lóp 1 để tránh những bất cập khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc được phân công dạy lớp 1 năm học 2018-2019 hướng tới việc thay sách năm học 2019-2020.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác phổ biến thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

8. Khảo thí và KĐCLGD

a) Chỉ tiêu:

- Tổ chức đánh giá việc dạy và học thực chất, không mang tính hình thức “chạy theo thành tích”.

- Tổ chức các kì kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam. Đánh giá HS theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số: 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường tiếp tục triển khai tự đánh giá, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bổ sung hồ sơ minh chứng cho bộ hồ sơ KĐCLGD đã được đánh giá ngoài.

b) Biện pháp:

- Tham gia tập huấn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tập huấn công tác KĐCLGD do Phòng GD&ĐT tổ chức.

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc in sao đề kiểm tra cho các kỳ kiểm tra an toàn, chính xác, bảo mật; tổ chức kiểm tra chính xác, khách quan, công bằng. Cung cấp đủ các văn bản chỉ đạo công tác, kiểm tra, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý chất lượng giáo dục của nhà trường; cử đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng giáo dục.

9. Công tác kiểm tra nội bộ

a. Chỉ tiêu:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường, của giáo viên theo đúng hướng dẫn số 537/HD-PGDĐT-TTr của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về công tác KTNB năm học 2018-2019.

- Thực hiện chức năng tự kiểm tra nhà trường với các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng. Việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học. Việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục. Công tác quản lí dạy thêm, học thêm; các khoản thu chi phục vụ người học. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với từng cấp học. Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

b. Biện pháp:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Nắm bắt kịp thời nội dung các văn bản chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện, xây dựng các định mức, chế độ, tiêu chuẩn, việc thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong các hoạt động của nhà trường theo qui định.

10. Công tác pháp chế:

a. Chỉ tiêu

          - Phổ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tới 100% CBGV-NV.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          - Tổ chức thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017.

          - Thực hiện tốt công tác pháp chế năm học 2018-2019 theo đúng tinh thần kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam và kế hoạch của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành.

- Triển khai việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

          b. Biện pháp

          - Xây dựng kế hoạch PBGDPL hàng năm và dài hạn; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức PBGDPL trong ngành giáo dục. Nhà trường thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nhiều hình thức. Tổ chức giảng dạy các kiến thức pháp luật theo chương trình đối với cấp học và trình độ đào tạo. Xây dựng tủ sách pháp luật và bổ sung sách thường xuyên. Xử lý và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

  - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức. Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 15/2012/CR-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính vủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế.

11. Ứng dụng công nghệ thông tin

a. Chỉ tiêu

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2004/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục theo kế hoạch số 931/KH-SGDĐT ngày 14/7/2014 về việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2014-2015.

- Sử dụng CNTT trong quản lý công việc hành chính; duy trì việc sử dụng các phần mềm quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, phần mềm quản lý thi và các phần mềm nghiệp vụ khác... theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam  và của Sở GD&ĐT. Khai thác số liệu trên cổng thông tin trực tuyến của ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

          - Thực hiện nhận thông tin qua email nội bộ (@moet.edu.vn, @hanam.edu.vn) và qua website.

          - Tiếp tục triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập của học sinh tới phụ huynh. Tiếp tục sử dụng số điểm điện tử để ghi và lưu giữ kết quả học tập của học sinh.

          - 100% cán bộ, giáo viên tham gia “trường học kết nối”.

          b. Biện pháp

           - Tăng cường các nguồn lực trong và ngoài nhà trường nhằm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tạo bước chuyển biến về ứng dụng CNTT.

- Triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường. 

          - Cử GV phụ trách CNTT trong nhà trường. Có hồ sơ theo dõi hoạt động CNTT, xây dựng quy chế gửi thư điện tử gắn với trách nhiệm cá nhân. Đưa nhiệm vụ CNTT vào tiêu thức đánh giá thi đua năm học 2018-2019.

12. Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động nguồn lực xã hội

a. Chỉ tiêu

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trung hạn đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.                                                     

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đã được giao trong năm 2017.

- Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định.

- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Ứng dụng tốt phần mềm tin học trong công tác thống kê, kế toán như phần mềm EMIS; V.EMIS; MISA, thực hiện chi trả đúng, kịp thời chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thu, chi đúng các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh, UBND huyện trong năm học 2018 - 2019.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2006/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả trong việc giáo dục học sinh và tăng cường CSVC, trang, thiết bị trường lớp học, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, Đội TN phối hợp với chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thu, chi tài chính. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

b. Biện pháp

- Thực hiện quy chế 3 công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm theo đúng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam và hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 13/4/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

          - Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; các hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán, việc thực hiện quy chế dân chủ trong thu, chi. Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, tạo sự chuyển biến về nhận thức: Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng và toàn dân.

- Tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế làm việc.

13. Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học.

          + Công tác GDTC

              - Tổ chức thực hiện chương trình môn học GDTC đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp GDTC theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục;

-    Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

+ Hoạt động thể thao

- Tham gia cấp huyện:

+ Môn bóng đá nam trong tháng 10/2018. Phấn đấu nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất.

           + Môn bóng bàn trong tháng 01/2019.

- Cấp tỉnh:

+ Môn bóng đá nam trong tháng 12/2018. Phấn đấu có HS trong đội tuyển của Huyện.

             + Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở nhà trường

           - Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với HS, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn HS kỹ năng nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước; trang bị đầy đủ tài liệu “Hướng dẫn phòng tránh đuối nước” dành cho học sinh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

-     Giao nhiệm vụ cho giáo viên, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để quán xuyến, nhắc nhở khuyến cáo học sinh đi học an toàn trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

+ Công tác y tế trường học

- Đảm bảo 100% HS tham gia đóng bảo hiểm y tế

            - Triển khại thực hiện nghiêm kế hoạch số 1152/KH-BCĐ ngày 24/7/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019.

            -Thực hiện công tác YTTH theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 cùa liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác YTTH đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, của Sở.

           - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường theo Quyết định số 1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

           - Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...) và các dịch, bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo của trên.

14. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của BộGDĐT).

- Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, vận dụng cụ thể vào nhà trường học.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn).

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

-  Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và HS. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên, HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc nhà trường.

-  Phân công cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong và ngoài nhà trường.

b. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

- Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HS tự rèn luyện, phấn đấu.

- Phân công HS trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, tổ chức lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường thường xuyên trong năm học.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích HS tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng.  

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Quản lý chặt chẽ nội dung hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của H. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” và quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định khung của Bộ GDĐT.

Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học 2018-2019 (theo Công văn số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT).

-  Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HS (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động GD ngoài giờ chính khóa).

-  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục.

- Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường...

15. Một số công việc khác

a. Tham gia giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông và giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp cụm.

b. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu các cấp, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như: Giao lưu Toán tuổi thơ, câu lạc bộ Trạng Nguyên tiếng Việt, Tiếng Anh OSE; giải toán bằng tiếng Anh cho học sinh khối 4. Tổ chức các ngày hội của học sinh về Âm nhạc, Mĩ thuật, đọc sách, văn hóa địa phương, tham gia ngày hội giao lưu học sinh giữa các trường; cụm trường; các cấp, trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và sự hường ứng của phụ huynh.

c. Tham gia giao lưu câu lạc bộ Olympic môn học cho HS lớp 5: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp huyện đạt 3 HS chia đều cho 3 môn học.

16. Thi đua-khen thuởng

          - Danh hiệu tập thể:

+ Trường: Tập thể LĐTT.

+ Công đoàn: Vững mạnh.

+ Liên đội: Phong trào xếp loại khá, đề nghị Huyện đoàn tặng giấy khen.

- Danh hiệu cá nhân:

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03 đồng chí.

1. Nguyễn Thị Thúy.

2. Nguyễn Thị Đảm.

                               3. Phan Thị Thanh Mai. (GV trường Tiểu Học Đại Cương dạy tăng cường môn Anh văn từ 05/9/2018)

4. Thái Xuân Hạnh

+ Giấy khen của UBND Huyện: 02 đồng chí.

                             1. Thái Thị Tươi.

2. Nguyễn Thị Khương

+ Lao động tiên tiến: 100% cán bộ giáo viên, nhân viên.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...