Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 9

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

  1. Các khối lớp đã tổ chức ôn luyện cho học sinh diện rèn luyện trong hè và tiến hành kiểm tra, kết quả cụ thể: Toàn trường có 06 HS phải rèn luyện lại trong hè, trong đó khối 1 có 03 HS, khối 2 có 03 HS. Số HS ở lại lớp 06 HS.

  2. Nhà trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh lớp 1, huy động triệt để số học sinh ra lớp (Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 8 năm 2018). Kết quả: Tổng số trẻ đã tuyển 80 em trong đó: Số trẻ sinh năm 2012 (6 tuổi):  80 em.

  3. Nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng như tu sửa CSVC, cảnh quan trường lớp và chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

   4. GV trong trường đã tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2018 nghiêm túc, đúng thành phần, tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên nghiêm túc theo lịch thông báo.

  5. Các đ/c GV đã phối hợp tốt với phụ trách đội chuẩn bị tương đối tốt cho công tác khai giảng năm học mới.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT, thực hiện việc trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 đúng văn bản hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn ngay từ tuần đầu tiên của năm học. (Phân công chuẩn bị cho khai giảng sẽ có kế hoạch riêng).

2. Ổn định nề nếp giáo viên và học sinh (phân công chuyên môn có biểu kèm theo). Duyệt kế hoạch của các tổ khối, các đoàn thể vào ngày 15/9 (Các kế hoạch nộp về đ/c Thủy vào 14/9). Xây dựng kế hoạch của nhà trường, duyệt với Phòng GD&ĐT vào chiều 20/9 tại trường (thành phần: đ/c Tuấn; Thủy). Nộp 4 bản dự thảo kế hoạch về Tổ Tiểu học PGD vào 7 giờ 30 phút ngày 18/9/2018 (Kế hoạch không cần đóng bìa - Đ/c Thảo nộp).

3. Công tác phổ cập: Tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và thống kê phổ cập GD, xóa mù chữ theo các biểu mẫu quy định. Nộp số liệu về phòng GD theo lịch hàng năm qua địa chỉ mail của đồng chí Thủy. Lịch duyệt cụ thể sẽ thông báo sau.

Đón đoàn kiểm tra phổ cập GD, xóa mù chữ của Huyện (Kế hoạch thông báo sau).

4. Nhà trường tổ chức cho CBGV, HS trong nhà trường hưởng ứng tháng An toàn giao thông.

5. Công tác thống kê:

- Tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu 28, 29 theo mẫu gửi về qua thư điện tử đồng chí Thủy trước ngày 15/9/2018. Lưu ý: Mẫu 29 kèm theo văn bản in có kí đóng dấu của nhà trường.

- Hoàn thành thống kê đầu năm (theo biểu mẫu cụ thể) qua hộp thư điện tử của đồng chí Thủy trước ngày 15/9/2018.

6. Đổi mới phương pháp dạy học: đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và quản lý quá trình giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; GV tổ chức các hoạt động trải nghiệm một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường.

- CBQL phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học; chỉ đạo việc dạy học hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. Tiếp tục triển khai việc dạy học Tiếng Việt Công nghệ lớp 1; dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; dạy học theo pp bàn tay nặn bột; nâng cao năng lực dạy học môn Tiếng Anh.

- Mỗi giáo viên phải thể hiện được việc thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh, dạy học phát triển năng lực môn Toán, Tiếng Việt; phương pháp, hình thức, tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, dạy học Tiếng Việt Công nghệ lớp 1, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, dạy học theo pp bàn tay nặn bột; nâng cao năng lực dạy học môn Tiếng Anh. Các phương pháp dạy học phát triển năng lực của từng môn học vào giảng dạy thông qua giáo án và quá trình tổ chức giờ học trên lớp.

7. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ, khối và liên trường.

8. Đ/c Quyết chỉ đạo Liên đội tiến hành hoạt động nề nếp ngay từ tuần đầu năm học.

9. Các đ/c GV chủ nhiệm lớp chọn lọc phân loại năng lực của học sinh để tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng ngay từ đầu năm học.

10. Triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HS theo kế hoạch. Thông tin về kinh phí, thời gian thu đ/c Nga triển khai tới các đ/c GV chủ nhiệm lớp.

11. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

12. Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...