Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THỤY LÔI

Số: 02 /TH-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                    Thụy Lôi, ngày 03  tháng10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017
        - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới;

- Xây dựng nề nếp dạy học đảm bảo các điều kiện cho hoạt động dạy học.

- Triển khai dạy học buổi 2 nề nếp ổn định.

- Việc thống kê số liệu báo cáo đầu năm đúng thời gian quy định.

- Tham gia lớp tập huấn của Sở GD tổ chức nghiêm túc.

-    Nhà trường đã kiện toàn các tổ chức đoàn thể; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và thống nhất triển khai kế hoạch hoạt động.

-    Tổ chức đại hội liên đội, bước đầu phong trào đội đã đi vào hoạt động có nề nếp.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

1.    Phổ cập: Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra phổ cập cấp huyện (Đã có kế hoạch cụ thể). Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập của Sở GD khi có thông báo.

2.    Tổ chức lễ Đón thư Bác, nội dung theo kế hoạch số 464/PGDĐT-CTHSSV ngày 26/9/2017 của Phòng GD&ĐT. (Lịch tổ chức vào 16/10/2017). Thi bóng đá cấp cụm trường (có kế hoạch riêng  ).

3.    Nộp thời khóa biểu các môn học về phòng GD&ĐT vào 14h ngày 06/10/2017 (đ/c Điệp nhận).

            4. Tham gia góp ý kiến cho dự thảo tiêu chí đánh giá thi đua các trường tiểu học năm học 2017-2017.

            5. Công tác Đội: Xây dựng kế hoạch Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018, báo cáo về phòng GD (Đ/c Ngà nhận). Tăng cường hoạt động đội, hướng tới các hoạt động thiết thực cho HS, đặc biệt là hoạt động giữa giờ và công tác bảo vệ cảnh quan  trường lớp.

            6. Công tác y tế trường học: Phối họp với y tế xã tổ chức khám sức khoẻ đầu năm cho HS.

            7. Triển khai kế hoạch trồng hoa, bảo vệ, chăm sóc, diện tích hoa đã trồng.

            8. Tổ chức họp phụ huynh HS (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

                        9. Tổ chức hội nghị CBCC-VC (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

            10. Triển khai sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch.

            11. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

            12. Các bộ phận triển khai bồi dưỡng các đội tham gia giao lưu tiếng hát dân ca, TDTT, Trạng nguyên Tiếng Việt. Olympic môn học…theo kế hoạch năm học.

Nơi nhận:

- CBGV-NV;

- Lưu: VT.

      

 

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...