Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019            A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường đúng kế hoạch.

2. Tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp Tỉnh đạt huy chương vàng. Trong đó nhà trường có 3 HS, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn Tiếng Anh, chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn của SG&ĐT Hà Nam theo công văn chỉ đạo số 1998/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 11 năm 2018.

 4. Tổ chức cho HS thi trạng nguyên Tiếng Việt, tiếng Anh thông minh (OSE) theo đúng lịch của ban tổ chức.

 5. Chưa tổ chức được các hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa hoạt động Đội vào nề nếp.

6. Các khối lớp đã được phân công quản lý bồn hoa cây cảnh chưa chủ động khâu chăm sóc và bảo vệ. Bồn cây mới trồng khu sân tập đã bị chết nhiều nhưng chưa được trồng bổ xung.

 7. Hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục năm học 2018-2019 theo hướng dẫn số 657/PGDĐT-CNTT ngày 24/10/2018 của Phòng GDĐT.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

- Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc KTĐK cuối kỳ I theo hướng dẫn tại công văn số 777/PGDĐT-GDTH ngày 18/12/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đánh giá học sinh đúng theo quy định tại thông tư 22/2016 và báo cáo kết quả theo lịch. Bộ phận phụ trách chuyên môn, tổ chức ra đề, sao in đề theo đúng các kế hoạch đã được hướng dẫn.

-  Các đ/c GV chủ động thời gian, tiếp tục duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng HS đã được phân loại đầu năm học.

- Tổ chức cho học sinh thi Trạng nguyên Tiếng việt và  lập danh sách học sinh tham gia cấp huyện năm học 2018-2019 khi có thông báo của BTC.

2. Công tác kiểm tra nội bộ:

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế chuyên môn Tiếng Anh. Tiếp tục rà soát các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn của SGD Hà Nam theo công văn chỉ đạo số 1998/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

3. Đ/c Quyết chủ động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa hoạt động Đội vào nề nếp.

 4. Các khối lớp đã được phân công quản lý bồn hoa cây cảnh chủ động khâu chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo các điều kiện để cây phát triển tốt, trồng bổ xung những cây đã chết trong dãy bồn khu sân tập.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...