Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 12

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

             A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

2. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019. Tổng số có 03đ/c giáo viên tham gia, kết quả đạt 02 đ/c (Đ/c Nguyễn Thị Thúy và đ/c Nguyễn Thị Đảm).

3. Kết quả thi Bóng đá cấp huyện: Đạt giải nhì (Có 03 em được tham gia vào đội bóng của Huyện tham gia giải bóng đá Nhi Đồng cấp Tỉnh). Đ/c Hạnh tiếp tục tham gia tập huấn tại SVĐ xã Thụy lôi (theo Kế hoạch số 678/KHTDTT-TH, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Phòng GDĐT.

4. Công tác Phổ cập giáo dục: Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra và công nhận phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cấp tỉnh theo công văn chỉ đạo số 2004/BCĐ ngày 23/11/2018/của Ban chỉ đạo cấp tỉnh (Ngày 29/11/2018).

          5. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của nhà trường trên hệ thống cơ sở dữ liệu của BGD&ĐT.

6. Hoạt động đội vẫn chưa xây dựng được nề nếp hoạt động ngoài giờ lên lớp.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch.

2. Tiếp tục tập huấn và tham gia thi HSG TDTT môn Bóng đá nhi đồng cấp tỉnh theo đúng Kế hoạch số 678/KHTDTT-TH, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Phòng GDĐT và Điều lệ số: 13/ĐL-BTC ngày 07/11/2018 của tỉnh Hà Nam lần thứ V, năm 2018 (dự kiến khai mạc và thi đấu từ ngày 12 đến ngày 16/12/2018). Đ/c Hạnh chủ động sắp xếp thời gian luyện tập đội tuyển bóng bàn để chuẩn bị thi cấp Huyện.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Tổ chức kiểm kê, rà soát thiết bị dạy học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn Tiếng Anh, chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn của SG&ĐT Hà Nam theo công văn chỉ đạo số 1998/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duy trì và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học để đón đoàn kiểm tra  nề nếp thường xuyên của Phòng GD&ĐT.

 4. Các đ/c GV chủ động thời gian, duy trì việc tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực cho từng nhóm đối tượng HS đã được phân loại đầu năm học. Tổ chức cho HS thi trạng nguyên Tiếng Việt, tiếng Anh thông minh (OSE) theo đúng lịch của ban tổ chức. Lập danh sách HS tham dự các cuộc giao lưu xếp theo thứ tự năng lực từ trên xuống dưới khi có yêu cầu của PGD.

 5. Đ/c Quyết chủ động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để đưa hoạt động Đội vào nề nếp.

6. Các đ/c tổ, khối trưởng chủ động ra đề kiểm tra cuối kỳ I. Yêu cầu cấu trúc đề kiểm tra đảm bảo đúng, đủ các mức độ như các văn bản đã hướng dẫn. Lịch nộp về nhà trường sẽ được thông báo sau.

7. Các khối lớp đã được phân công quản lý bồn hoa cây cảnh chủ động khâu chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo các điều kiện để cây phát triển.

 8. Nhà trường tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục năm học 2018-2019 theo hướng dẫn số 657/PGDĐT-CNTT ngày 24/10/2018 của Phòng GDĐT.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...