Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 4

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  4  NĂM 2018

 A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

         1. Các khối lớp hoàn thành việc tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II theo đúng chương trình, kế hoạch và đánh giá định kỳ học sinh theo đúng quy định.

         2. Dự thi Olympic môn Toán; môn Tiếng Việt; Tiếng Anh cấp Huyện không có kết quả.

         3. Tổ chức cho học sinh tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện (thi Hương), kết quả: 07 HS đạt giải trong đó: 01 giải nhất; 03 giải nhì; 01 giải ba và 02 giải KK.

         4. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (đ/c Lý - Hạnh) - 02 đ/c đã đủ điều kiện để tham gia tiết dạy.

         5. 03 HS khối 5 vượt qua vòng 1 cuộc thi OSE và tiếp tục được tham dự vòng 2.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

            1. Tiếp tục tham gia thi giáo viên giỏi cấp Huyện theo kế hoạch, (Lịch dạy có thay đổi vì số lượng GV đủ điều kiện là 76/101 đ/c - Bài tự chọn của GV đã chọn vẫn sử dụng bình thường khi lịch dạy thay đổi.).

2. Tổ chức cho học sinh tham gia thi Trạng nguyên Tiếng việt cấp tỉnh theo lịch của Ban tổ chức cấp Quốc gia (Dự kiến ngày 21/04/2018 - vòng 18) - HS đạt từ 290 điểm trở lên tiếp tục luyện thi vòng 16 và 17 để tham dự kỳ thi Hội.

3. Tiếp tục cho học sinh tham gia cuộc thi olympic Tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông - olympic smart english (ose) lần thứ 2. (Lịch cụ thể đ/c Ngà triển khai tới các đơn vị);

          4. Các khối lớp tiếp tục duy trì chăm sóc tốt các bồn hoa cây cảnh đã được phân công, đảm bảo lịch tổng vệ sinh trường học vào các ngày: 7;17;27 hàng tháng.

            5. Duy trì tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra nề nếp, chấm điểm thi đua của PGD.

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường theo kế hoạch;

          7. Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...