Thông báo

THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

   Trân trọng thông báo tới các đồng chí giáo viên âm nhạc, lịch SHCM âm nhạc ngày 19/01/2017 tại trường tiểu học Văn Xá theo kế hoạch sẽ được hoãn lại, lịch cụ thể thông báo sau.

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...