• Địa chỉ: Xóm 6 - Thụy - Lôi Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: thuyloic1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513824777
TT Thông tin
1
Họ tên: Chu Minh Tuấn
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thuyloic1kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513824777
2
Họ tên: Hoàng Thị Thanh Thủy
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: thuyloic1kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513824777
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...