PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Điểm báo

Chất lượng học kì 1
 
2. Điểm số học sinh
  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
I. Kết quả học tập                                                              
1. Tiếng Việt 232 57 35       2 35 16       2 52 28       1 41 22       1 47 27        
Điểm 10 43 27 18         2 1         11 7                     3 2        
Điểm 9 69 23 12         9 7         16 10         11 7         10 8        
Điểm 8 37 5 5         5 1         8 5         10 3         9 9        
Điểm 7 35 2         2 6 2         5 3         13 7         9 5        
Điểm 6 21             2           7 1         6 4       1 6 1        
Điểm 5 19             5 3       1 3 2         1 1         10 2        
Dưới điểm 5 8             6 2       1 2         1                        
2.Toán 232 57 35       2 35 16       2 52 28       1 41 22       1 47 27        
Điểm 10 56 46 28         5 3         5 3                                
Điểm 9 57 7 4         9 2         15 10         13 10         13 9        
Điểm 8 33 2 1       1 8 5         10 3         6 3         7 6        
Điểm 7 31 1 1       1 10 5       1 6 5         6 3         8 5        
Điểm 6 23 1 1         2 1         7 2         6 2         7 4        
Điểm 5 23                         7 4       1 8 3         8 3        
Dưới điểm 5 9             1         1 2 1         2 1       1 4          
3. Khoa học 88                                     41 22       1 47 27        
Điểm 10 8                                                 8 6        
Điểm 9 35                                     22 15         13 12        
Điểm 8 25                                     15 6         10 4        
Điểm 7 3                                     1           2 1        
Điểm 6 11                                     1           10 2        
Điểm 5 6                                     2 1       1 4 2        
Dưới điểm 5                                                              
4. Lịch sử và Địa lý 88                                     41 22       1 47 27        
Điểm 10 4                                     4 4                    
Điểm 9 22                                     18 9         4 4        
Điểm 8 23                                     10 5         13 7        
Điểm 7 17                                     5 2         12 5        
Điểm 6 13                                     3 2       1 10 7        
Điểm 5 9                                     1           8 4        
Dưới điểm 5                                                              
5. Ngoại ngữ 140                         52 28       1 41 22       1 47 27        
Điểm 10 6                         3 2                     3 3        
Điểm 9 30                         13 5         7 7         10 9        
Điểm 8 31                         12 9         12 5         7 5        
Điểm 7 21                         7 3         7 2         7 4        
Điểm 6 27                         5 3         11 5         11 4        
Điểm 5 17                         8 3         3 2         6 1        
Dưới điểm 5 8                         4 3       1 1 1       1 3 1        
6. Tin học                                                              
Điểm 10                                                              
Điểm 9                                                              
Điểm 8                                                              
Điểm 7                                                              
Điểm 6                                                              
Điểm 5                                                              
Dưới điểm 5                                                              
7. Tiếng dân tộc                                                              
Điểm 10                                                              
Điểm 9                                                              
Điểm 8                                                              
Điểm 7                                                              
Điểm 6                                                              
Điểm 5                                                              
Dưới điểm 5                                                              
2.Toán                                                              
3. Khoa học                                                              
4. Lịch sử và Địa lý                                                              
5. Ngoại ngữ                                                              
6. Tin học                                                              
7. Tiếng dân tộc                                                              
Tác giả:

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2