PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

LỊCH TUẦN 18 HỌC KỲ 1-THCS THANH LƯU
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/5688993737705987478/tintuc/lichtuan(1).jpg" style="height:334px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><strong>LỊCH C&Ocirc;NG&nbsp; T&Aacute;C TUẦN THỨ 18 - Kỳ I</strong></p> <p style="text-align:center"><em>Từ ng&agrave;y 19/12/2016 đến ng&agrave;y 25/12/2016 </em></p> <p style="text-align:center">Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực:&nbsp; Đ/c Cao Thị Hồng Nụ&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lớp trực tuần: 8A</p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:660px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:25px; width:105px"> <p style="text-align:center"><strong>Thứ, ng&agrave;y, th&aacute;ng</strong></p> </td> <td colspan="2" style="height:25px; width:555px"> <p style="text-align:center"><strong>Nội dung c&ocirc;ng việc</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:315px"> <p style="text-align:center"><strong>S&aacute;ng</strong></p> </td> <td style="height:25px; width:240px"> <p style="text-align:center"><strong>Chiều</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:116px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 2<br /> (19/12/2016)</p> </td> <td style="height:116px; width:315px"> <p>- Ch&agrave;o cờ</p> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Chấm thi &quot;Dạy học theo chủ đề t&iacute;ch hợp li&ecirc;n m&ocirc;n&quot; tại Thanh Lưu (Đ/c Ninh, Dung, Trịnh Thoa)</p> </td> <td style="height:116px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:164px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 3<br /> (20/12/2016)</p> </td> <td style="height:164px; width:315px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- 7h30: Đảng vi&ecirc;n học tập Nghị quyết tại NVH X&atilde; Thanh Lưu</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:164px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>- 14h00: Họp trọng t&agrave;i tại Thanh Lưu (KH số 115/KH.HSGTDTT ng&agrave;y 15/11( Đ/c Giang</p> <p>- 13h30: Đảng vi&ecirc;n học tập Nghị quyết tại NVH X&atilde; Thanh Lưu</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:72px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 4<br /> (21/12/2016)</p> </td> <td style="height:72px; width:315px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- 7h30: Đảng vi&ecirc;n học tập Nghị quyết tại NVH X&atilde; Thanh Lưu</p> </td> <td style="height:72px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:88px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 5<br /> (22/12/2016)</p> </td> <td style="height:88px; width:315px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- 8h00: Nhận nội dung khảo s&aacute;t kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh tại PGD (Đ/c Huyền)</p> </td> <td style="height:88px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,8</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:177px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 6<br /> (23/12/2016)</p> </td> <td style="height:177px; width:315px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Thi cầu l&ocirc;ng tại nh&agrave; thi đấu TDTT Huyện Thanh Li&ecirc;m (Đ/c Hiển, Giang)</p> <p>- Nộp KH tổ chức thi đồ d&ugrave;ng từ l&agrave;m cấp trường (Đ/c Dũng nhận)</p> <p>- 7h00: Kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh (Khối 6, 8) Ng&agrave;y 23 Đ/c Hoan đi ĐCT; Đ/c Hương tại Thanh Lưu</p> </td> <td style="height:177px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:67px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 7<br /> (24/12/2016)</p> </td> <td style="height:67px; width:315px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Kiểm tra n&oacute;i Tiếng anh khối 7</p> <p>- Giao ban tuần, k&yacute; gi&aacute;o &aacute;n</p> </td> <td style="height:67px; width:240px"> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:67px; width:105px"> <p style="text-align:center">CN<br /> (25/12/2016)</p> </td> <td style="height:67px; width:315px"> <p>- Nộp BC th&aacute;ng, SS bằng văn bản + Email (Đ/c Dũng nhận); SS (Đ/c Cường nhận)</p> <p>- 8h00: Đ/c Xuyến nhận đề tại PGD</p> </td> <td style="height:67px; width:240px"> <p>&nbsp;</p> <p>- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>Thanh Lưu, Ng&agrave;y 17 th&aacute;ng&nbsp; 12&nbsp; năm 2016</em></p> <p style="text-align:center">HIỆU TRƯỞNG</p> <p style="text-align:center"><em>(K&yacute;, đ&oacute;ng dấu)</em></p> <p style="text-align:center"><strong>L&ecirc; Thị Xuyến</strong></p>
Tác giả: NGUYỄN THANH NINH

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2