PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM QUAN, HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI BA VÌ - HÀ NỘI
<div class="summarynew" style="margin: 5px 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif; width: 660px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px; text-align: justify; padding: 0px 5px !important; max-width: 980px !important;"> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="ContentODM" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'time news roman'; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; line-height: 20px;"> <p>&nbsp;</p> <div style="margin: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial; line-height: 24px; padding: 0px 5px !important; max-width: 650px !important;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="font-family:times new roman,serif; font-size:medium">Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017,&nbsp;ng&agrave;y 14/02/2017&nbsp;trường THCS Trần Ph&uacute;&nbsp;đ&atilde; tổ chức cho học sinh tham quan, học tập, trải nghiệm tại khu di t&iacute;ch lịch sử K9 -&nbsp;Đ&aacute; Ch&ocirc;ng v&agrave; L&agrave;ng văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam tại&nbsp;Th&ocirc;n Đồng M&ocirc;, thị x&atilde; Sơn T&acirc;y, H&agrave; Nội. L&agrave;ng Văn h&oacute;a - Du lịch c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch 1.544ha, bao gồm 7 khu chức năng l&agrave; khu c&aacute;c l&agrave;ng d&acirc;n tộc, khu trung t&acirc;m văn h&oacute;a v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; hiện đại, khu di sản văn h&oacute;a thế giới, khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n bến thuyền, khu c&acirc;y xanh mặt nước hồ Đồng M&ocirc;, khu dịch vụ du lịch tổng hợp v&agrave; khu quản l&yacute; điều h&agrave;nh văn ph&ograve;ng.Với diện t&iacute;ch 198,61ha, khu c&aacute;c l&agrave;ng d&acirc;n tộc c&oacute; địa h&igrave;nh gồm đồi, n&uacute;i, thung lũng, hồ nước đan xen, m&ocirc; h&igrave;nh bản l&agrave;ng truyền thống của đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc nhằm t&aacute;i hiện khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, văn h&oacute;a 4 cụm l&agrave;ng tr&ecirc;n khắp mọi miền đất nước.&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; padding: 0px 5px !important; max-width: 650px !important;"><span style="font-family:arial; font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,serif">Tại khu di t&iacute;ch K9 -&nbsp;Đ&aacute; Ch&ocirc;ng, trường&nbsp;đ&atilde; l&agrave;m&nbsp;Lễ&nbsp;d&acirc;ng hương v&agrave;&nbsp;b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; nh&agrave; trường&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đạt&nbsp;được. Đồng thời nh&agrave; trường cũng l&agrave;m Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho c&aacute;c em học sinh khối 9 tại đ&acirc;y.</span></span></div> <div style="margin: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; padding: 0px 5px !important; max-width: 650px !important;"><span style="font-family:arial; font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,serif">Một số h&igrave;nh ảnh của buổi học tập:</span></span></div> <div style="margin: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; padding: 0px 5px !important; max-width: 650px !important;"><span style="font-family:arial; font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,serif"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/k9/2.jpg" style="height:679px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/k9/1.jpg" style="height:679px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/k9/4.jpg" style="height:540px; width:960px" /></span></span></div> <div style="margin: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; padding: 0px 5px !important; max-width: 650px !important; text-align: center;">&nbsp;</div> </div>
Tác giả: thcstranphu
data/4715189944813626587/tintuc/files/03.2017/4.jpg

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2