PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS thành phố Phủ Lý năm học 2016-2017
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 23-01-2016, Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Phủ L&yacute; tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp THCS th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; năm học 2016-2017. Trong&nbsp;Hội thi lần n&agrave;y,&nbsp;nh&agrave; trường c&oacute; 05 c&ocirc; gi&aacute;o tham gia đ&oacute; l&agrave; c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - dạy&nbsp;m&ocirc;n Ngữ văn, c&ocirc; gi&aacute;o Vũ Thị Lan Hương - dạy m&ocirc;n Mĩ thuật, c&ocirc; gi&aacute;o Mai Thị Phượng - dạy m&ocirc;n Tiếng Anh, c&ocirc; gi&aacute;o Ho&agrave;ng Phương Mai - dạy m&ocirc;n To&aacute;n, c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị Nhung - dạy m&ocirc;n Sinh vật. 100% c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o đều đạt danh hiệu &quot;gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;<br /> <span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/hoi%20giang%20tp%202017/3.jpg" style="height:333px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ch&uacute;c mừng th&agrave;nh t&iacute;ch của c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; mang th&agrave;nh t&iacute;ch về cho trường THCS Trần Ph&uacute;&nbsp;v&agrave; g&oacute;p phần cho th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;</span></p> <p><span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả n&agrave;y l&agrave; cơ sở để tập thể gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường c&oacute; th&ecirc;m niềm vui c&ugrave;ng nhau nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng nhiều tiết dạy hay, đem đến cho học sinh những giờ học hứng th&uacute;, s&ocirc;i nổi, chất lượng.</span></p> <p><span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/hoi%20giang%20tp%202017/2.jpg" style="height:494px; width:600px" /></span></p> <p><span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/hoi%20giang%20tp%202017/1.jpg" style="height:496px; width:600px" /></span></p> <p><br /> <span style="color:rgb(20, 24, 35); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tập thể gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường sẽ đem những g&igrave; tiếp thu được trong Hội thi để đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp &quot;trồng người&quot; , đồng thời tiếp tục ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn nữa để trở th&agrave;nh những gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; phẩm chất tốt, chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, phong c&aacute;ch mẫu mực, được học sinh v&agrave; phụ huynh y&ecirc;u mến.</span></p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2