PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

Hoạt động kỷ niệm 35 ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11
<p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017), được sự nhất tr&iacute; của Ban Gi&aacute;m Hiệu Nh&agrave; trường, chiều ng&agrave;y 13/11/2017 Li&ecirc;n&nbsp;Đội trường THCS Trần Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng một số hoạt động ch&agrave;o mừng ng&agrave;y 20/11 của nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11/2017 nhằm thể hiện l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc, ghi nhớ truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;,&ldquo;Nhất tự vi sư, b&aacute;n tự vi sư&rdquo; của to&agrave;n thể học sinh trường THCS Trần Ph&uacute;&nbsp;đến tất cả c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o &ndash; những người đưa đ&ograve; thầm lặng đ&atilde; d&agrave;nh trọn t&acirc;m huyết của m&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n hết l&ograve;ng v&igrave; học sinh th&acirc;n y&ecirc;u.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng được diễn ra như: Thi l&agrave;m b&aacute;o tường, tập san, bưu thiếp, thi c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian như k&eacute;o co, nhảy d&acirc;y, nhảy bao bố&hellip; đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn học sinh hưởng ứng v&agrave; tham gia rất nhiệt t&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một số h&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động:</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11_17a/4.jpg" style="height:1028px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11_17a/2.jpg" style="height:960px; width:540px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11_17a/1.jpg" style="height:540px; width:960px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11_17a/3.jpg" style="height:540px; width:960px" /></p>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2