PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG
<p style="margin-left:72.0pt"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Khi trời thu thay &aacute;o mới th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; l&uacute;c bắt đầu m&ugrave;a tựu trường &ndash; m&ugrave;a dệt n&ecirc;n những ước mơ, kh&aacute;t vọng, đam m&ecirc; của thầy v&agrave; tr&ograve;. Một m&ugrave;a thu nữa lại về, tiếng trống khai trường hứa hẹn bao n&aacute;o nức, bao bận rộn với những ước mơ kh&aacute;t vọng, với bao niềm vui sướng, tự h&agrave;o đúng như lời bài hát:&nbsp;&ldquo;M&ugrave;a thu sang đẹp qu&aacute;, xao xuyến bao t&acirc;m hồn, vui tiếng trống tựu trường trong tiếng h&aacute;t m&ugrave;a thu&rdquo;.</em> <em>Những giai điệu rộn r&agrave;ng tươi vui với lời ca quen thuộc lại ng&acirc;n nga, vương v&acirc;́n theo mỗi bước ch&acirc;n thầy tr&ograve; trong ng&agrave;y khai giảng năm học mới. Sự tr&ugrave;ng hợp ngẫu nhi&ecirc;n đầy th&uacute; vị khi m&ugrave;a khai trường đến cũng l&agrave; l&uacute;c m&ugrave;a thu cũng vừa sang. Tiết trời m&ugrave;a thu m&aacute;t mẻ, dịu nhẹ h&ograve;a nhịp c&ugrave;ng những cảm x&uacute;c tinh kh&ocirc;i, thanh khiết, s&aacute;ng trong của lứa tuổi học tr&ograve; trong buổi tựu trường l&agrave;m n&ecirc;n bản nhạc thu nhẹ nh&agrave;ng, man m&aacute;c m&agrave; cũng rất vui tươi.</em> <em>Trong những ngày này&nbsp; to&agrave;n bộ c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c bậc cha mẹ học sinh đ&atilde; chuẩn bị chu đ&aacute;o c&aacute;c điều kiện cần thiết cho ng&agrave;y khai giảng năm học mới &ndash; &ldquo;Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường&rdquo;.</em> <em>Ng&agrave;y khai trường lu&ocirc;n l&agrave; thời khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng lu&ocirc;n ghi s&acirc;u những cảm x&uacute;c kh&oacute; tả, hồi hộp, h&aacute;o hức v&agrave; sự bỡ ngỡ kh&ocirc;ng thể phai nh&ograve;a trong t&acirc;m tr&iacute; của học tr&ograve;.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>H&ograve;a trong&nbsp;kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi phấn khởi của ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường, s&aacute;ng ng&agrave;y 05/9/2018, trường Ti&ecirc;̉u học Tr&acirc;̀n Hưng Đạo tổ chức lễ khai giảng năm học&nbsp; mới 2018-2019.&nbsp;Trong buổi lễ&nbsp;khai giảng năm học&nbsp; mới, to&agrave;n thể c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; hơn 800 em học sinh c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ với gương mặt rạng ngời niềm vui, m&ocirc;̣t năm học mới đã bắt đ&acirc;̀u hứa hẹn những thành tựu mới. Ngay những ngày đ&acirc;̀u năm học mới nhà trường lu&ocirc;n được đón nh&acirc;̣n sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc, sự đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n kịp thời của các c&acirc;́p lãnh đạo và cả sự ủng h&ocirc;̣ nhi&ecirc;̣t tình của các cơ quan đoàn th&ecirc;̉ và các b&acirc;̣c phụ huynh học sinh.</em><em> Đi&ecirc;̀u đó lại càng th&ocirc;i thúc sự quy&ecirc;́t t&acirc;m trong lòng m&ocirc;̃i th&acirc;̀y, c&ocirc; giáo trong sự nghi&ecirc;̣p tr&ocirc;̀ng người. Trong kh&ocirc;ng khí dịu nhẹ của đất trời m&ugrave;a thu c&ugrave;ng cảm x&uacute;c rộn r&agrave;ng, xao xuyến của ng&agrave;y khai trường, trong t&ocirc;i lại thầm cảm ơn một m&ugrave;a thu th&aacute;ng T&aacute;m năm n&agrave;o để cho h&ocirc;m nay bao em thơ được b&igrave;nh y&ecirc;n b&ecirc;n trang s&aacute;ch, cho những dự định ấp ủ mong chờ, cho những ước mơ xanh dần ch&iacute;n trong tương lai. &ldquo;M&ugrave;a thu, m&ugrave;a đi x&acirc;y ước mơ...&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify"><em>&nbsp;Lễ khai giảng năm học mới thực sự l&agrave; ng&agrave;y hội của tất cả học sinh, thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bậc CMHS của trường . Mong rằng trong &nbsp;năm học mới n&agrave;y sẽ c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đến với tất cả Thầy v&agrave; Tr&ograve; Trường Ti&ecirc;̉u học Tr&acirc;̀n Hưng Đạo th&acirc;n y&ecirc;u.</em></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nguyễn Thị Hồng Tĩnh</p>
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2