PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của ... Chi tiết
2016-09-22
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn ... Chi tiết
2015-09-16
4323/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 20... Chi tiết
2015-08-25
3131/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2... Chi tiết
2015-08-25
Số: 5105 /CT-BGDĐT
CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy t... Chi tiết
2014-11-03
6169/BGDĐT-GDTH
V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo T... Chi tiết
2014-10-27
Số: 05/2014/TT-TTCP
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUA... Chi tiết
2014-10-16
Số: 1285/HD-SGDĐT-TTr
HƯỚNG DẪN Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2... Chi tiết
2014-09-22
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
Số: 30/2014/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ba... Chi tiết
2014-08-28
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
20/2014/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ ... Chi tiết
2014-03-24
Số 40 /2013/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Quy định về tiếp công dân, giải quyế... Chi tiết
2013-12-18
Số: 39/2013/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRON... Chi tiết
2013-12-04
Số: 2325 /CT-BGDĐT
CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh tình trạng d... Chi tiết
2013-06-28
Số: 17/2012/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học th... Chi tiết
2012-05-16
Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn gh... Chi tiết
2011-06-16
01/2011/TT-BNV
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌ... Chi tiết
2011-01-19
21/2010/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠ... Chi tiết
2010-07-20
Số: 28 /2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việ... Chi tiết
2009-10-21
Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2