Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tin bài tháng 03/2017/
Tổ chức thi olympic môn học cấp trường

       Nhà trường tổ chức thi olympic môn học cấp trường để lựa chọn học sinh đủ điều kiện về năng lực để tham gia thi olympic môn học cấp Thành phố vào ngày 29/3 / 2017.

Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc thi.

Tác giả: THTiên Hiệp

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị