Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tin bài tháng 01/2017/
Tổng hợp kết quả kiểm tra học kỳ 1 .

Thực hiện công tác kiểm tra cuối học kì 1 của trường Tiểu học Tiên Hiệp, chấp hành công văn Hướng dẫn số 920/PGD&ĐT-TH của Phòng GD&ĐT, nhà trường đã tiến hành triển khai chu đáo, đầy đủ các nội dung, trong đó có chú trọng đến công tác ra đề, chấm bài kiểm tra chính xác và đúng với qui đinh mới.

Theo đó, tất cả các giáo viên của trường đang giảng dạy ở khối lớp nào tự ra đề kiểm tra cho khối lớp ấy. Giáo viên ra đề, nộp về tổ chuyên môn, tổ trưởng thẩm định và nộp về nhà trường cho Phó hiệu trưởng kiểm tra, duyệt và lưu vào ngân hàng đề kiểm tra của trường. Sau đó, nhà trường chọn ra hai trong những đề ấy làm đề kiểm tra chính thức và đề kiểm tra dự bị cho nhà trường. Đề kiểm tra đã đạt được yêu cầu khoa học, chính xác, bám sát sát chuẩn kiến thức kĩ năng mà vẫn đánh giá một cách trung thực kết quả học tập của từng đối tượng học sinh.

Cụ thể, đề kiểm tra sẽ được ra theo 4 mức như:
Mức 1: Nhận biết, nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.
Mức 2: Hiểu biết kiến thức, kĩ năng học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

Trong kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách, tổ chức cho học sinh làm dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng .

Sau đây là  kết quả kiểm tra học kỳ 1 của học sinh toàn trường :

Khối TSHS Môn Tiếng Việt
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10
1 77             5 14 45 13
2 58         1 1 7 19 27 3
3 67       2 2 2 3 15 30 13
4 51           1 4 3 17 26
5 41         1 2 5 5 23 5
Cộng: 294       2 4 6 24 56 142 60

 

Khối TSHS Môn Toán
Điểm1 Điểm2 Điểm3 Điểm4 Điểm5 Điểm6 Điểm7 Điểm8 Điểm9 Điểm10
1 77               5 13 59
2 58             2 9 21 26
3 67       2 3 5 12 19 22 4
4 51           2 1 5 7 36
5 41           2 2 1 16 20
Cộng: 294       2 3 9 17 39 79 145

 

Tác giả: TH Tiên Hiệp

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị