Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tin bài tháng 01/2020/
Trường TH Tiên Hiệp đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

       Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND xã Tiên Hiệp, ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại trường Tiểu học Tiên Hiệp đã diễn ra Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện của Đảng ủy xã Tiên Hiệp, các đồng chí trong trong Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019, đại diện các tổ chức đoàn thể và các đảng viên trong chi bộ nhà trường.

    Đại hội diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong nhà trường. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019. Báo cáo đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra.

      Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.​ Cũng như tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt đảng viên và quần chúng trong nhà trường đạt được những thành tựu cao nhất trong sự nghiệp giáo dục của mình.

 
Tác giả: THTH

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị