Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tiểu học/
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2016-2017

 

Tháng

Nội dung công việc

Bổ sung

Ghi chú

9/2016

- Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng và khai giảng năm học.

- Duyệt kế hoạch năm học.

- Tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột".

- Báo cáo số liệu đầu năm.

- Hội nghị cán bộ công chức - viên chức.

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

- Điều tra và cập nhật phần mềm phổ cập xóa mù chữ.

 

 

 

10/2016

- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, công chức.

- Đón đoàn khảo sát trường chuẩn quốc gia mức độ I sau 5 năm lần 2.

- Tổng hợp lên thống kê đón đoàn kiểm tra công nhận PCGD đúng độ tuổi mức độ 2.

- Sinh hoạt tập huấn chuyên môn cấp thành phố.

- Tham gia tập huấn Mĩ thuật.

- Tổ chức kỷ niệm 15/10.

 

 

 

11/2016

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố.

- Thi Tiếng anh, Toán qua mạng Internet cấp trường

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

 

 

12/2016

- Tham dự tập huấn chuyên môn.

- Thi Tiếng Anh, Toán qua internet cấp trường.

- Thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

 

 

01/2017

- Thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh.

- Thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố.

- Kiểm tra định kì học kì I.

- Sơ kết học kì I.

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

 

 

02/2017

- Tham dự  tập huấn chuyên môn.

- Tham gia hội thảo VNEN cấp thành phố.

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

 

 

3/2017

- Thi Tiếng Anh, Toán qua internet cấp thành phố, cấp tỉnh.

- Olympic Tiếng anh, Toán, Tiếng Việt cấp Thành phố.

 

 

4/2017

- Thi Olympic Tiếng Anh, Toán qua mạng cấp tỉnh, quốc gia.

 

 

 

5/2017

- Kiểm tra định kì cuối năm.

- Đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I sau 5 năm lần 2.

- Tổng kết năm học.

- Đánh giá Hiệu trưởng, phó HT, giáo viên theo chuẩn.

- Đánh giá thi đua.

- Xếp loại giáo viên.

- Xét lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên năm 2017.

 

 

6/2017

- Duyệt với Phòng GD học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bàn giao học sinh trong hè.

 

 

7/2017

- Nhận bàn giao và tuyển sinh học sinh lớp 1.

- Tập huấn giáo viên hè : Tiếng Việt công nghệ lớp 1; trường học mới VNEN.

 

 

         

 

 

 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung công việc

1

Ngô Đức Trình

HT

- Chiụ trách nhiệm về chất lượng hiệu quả của mọi hoạt động nhà trường.

- Phụ trách chung, công tác tổ chức, công tác tài chính, cơ sở vật chất, thi đua.

- Dạy 2 tiết phụ trách môn Toán, Đạo đức.

2

Nguyễn Thanh Hương

Phó HT

- Phụ trách công tác chuyên môn, phổ cập, hoạt động ngoài giờ, công tác báo cáo thống kê.

- Dạy 4 tiết phụ trách môn Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và các môn còn lại.

3

Mai Thị Chiến

GV Âm nhạc

- Tổng phụ trách đội, tổ chức hoạt động ngoài giờ, trường học thân thiện học sinh tích cực, lao động vệ sinh.

- Phụ trách văn nghệ của trường.

4

Nguyễn Hữu Thao

GV Thể dục

- Phụ trách thể dục toàn trường.

5

Nguyễn.T.Hồng Chiêm

GV Mĩ thuật

- Phụ trách trang trí và quản lý phòng thiết bị.

6

Nguyễn Thị Sáu

Hành chính

- Công tác kế toán tài chính, phụ trách y tế trường học, văn thư.

7

Lê Thị Phượng

Hành chính

- Quản lý thư viện, công tác văn phòng, văn thư.

 

 

Tác giả: TH Tiên Hiệp

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị