Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Trao đổi KN - PPDH/
Điều chỉnh hướng dẫn học môn toán lớp 2.
 1. Mục tiêu
 • Em biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
 1. Hoạt động học
 1. Khởi động :Trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”.

Việc 1: Trưởng ban học tập lên điều khiển trò chơi.

       Việc  2: Trưởng ban học tập đề nghị các bạn chia sẻ cảm nhận sau khi chơi trò chơi

           + Sau khi chơi trò chơi này bạn cảm thấy thế nào?

           + Trò chơi này giúp các bạn ôn lại kiến thức nào đã học ?

 • Mời cô giáo đánh giá hoạt động
 1. Tìm hiểu mục tiêu của bài:

Việc 1: Đọc mục tiêu

 Việc 2: Chia sẻ mục tiêu cặp đôi.

Việc 3: Trưởng ban học tập lên điều khiển chia sẻ trước lớp .

Trưởng ban học tập mời cô giáo đánh giá phần xác định mục tiêu.

A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Đọc kĩ ví dụ sau :

Việc 1: Đọc kĩ nội dung sau:

              375 gồm 3 trăm 5 chục 7 đơn vị. Ta có 357= 300 + 50 + 7.

              630 gồm 6 trăm 3 chục 0 đơn vị. Ta có 630= 600 + 30 .

              902 gồm 9 trăm 0 chục 2 đơn vị. Ta có 902= 900 + 2.

- Việc 2: Em suy nghĩ cách đố bạn đọc và cách chia sẻ với bạn .

- Việc 1: Em đố bạn đọc các số trên .

- Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho bạn

      Trưởng ban học tập cho các bạn giao lưu trong nhóm .

 •  Nhóm trưởng  đề nghị bạnthư kí tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với cô giáo.

   Trưởng ban học tập cho các bạn giao lưu trước lớp .

 • Trưởng ban học tập cho cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.
 • Cho cả lớp nhận xét
 • Mời côgiáo nhận xét

2.Em đố bạn đọc các số tương tự như ví dụ trên.

Việc 1: Đọc lại nội dung bài 2

Việc 1:  Em suy nghĩ cách đố bạn đọc các số tương tự và cách chia sẻ với bạn .

- Việc 1: Em đố bạn đọc các số mình đã nghĩ .

- Việc 2: Đánh giá, nhận xét, bổ sung cho bạn

      Trưởng ban học tập cho các bạn giao lưu trong nhóm .

 •  Nhóm trưởng  đề nghị bạnthư kí tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với cô giáo.

 

   Trưởng ban học tập cho các bạn giao lưu trước lớp .

 •  Nhóm trưởng  đề nghị bạnthư kí tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với cô giáo.

  B. Hoạt động thực hành:

 Bài 1: Viết (theo mẫu)

Việc 1: Đọc thầm mẫu.

Việc 2: Tự làm bài vào vở.

Việc 3: Trao đổi với các bạn nhóm kết quả làm việc.

Trưởng ban học tập cho các bạn báo cáo kết quả trước lớp .

 Bài 2: Mỗi số 975; 731; 980; 632; 844; 505 được viết thành những tổng nào?

Việc 1:  Chọn câu trả lời của mình.  Hai bạn đổi chéo vở

 Việc 2:  Đánh giá, nhận xét bổ sung cho câu trả lời của bạn.          

Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.

Tác giả: thtienhiep

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
 • Ba công khai
 • Thông báo
Website Đơn vị