Tin tức/(Trường Tiểu học Tiên Hiệp)/Tin bài tháng 12/2016/
Nhớ lại bài thơ hay...

Gửi theo các chú bộ đội

Cháu nghe chú đánh những đâu 
Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi 
Đến đây chỉ thấy chú cười 
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi 

Rồi từ nhà cháu chú đi 
Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về 
Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè 
Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo... 

Chú qua bao suối bao đèo 
Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công 
Ngoài này cháu đứng cháu trông 
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây 

Cháu về lớp cũ tường xây 
Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn 
Chú đi phá nốt bốt đồn 
Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi 

Vẫn mong ngày chú trở về 
Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi...


1968 
 

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị