Trường Tiểu học Tiên Hiệp nằm cạnh đường cao tốc mới (Cầu Giẽ-Ninh Bình). Trường được thành lập năm 1990.  Nhà trường có các phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ khang trang sạch sẽ, có đầy đủ sân chơi, bãi tập, các công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động dạy và học, với diện tích nhà trường 5037m2. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2006- 2007. Trường đạt thư viện tiên tiến năm học 2012 - 2013. Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 100%. Các em học sinh của trường đều chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động học tập và phong trào đội TNTPHCM.

     1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường năm học 2019-2020:

  - Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên: 19 đồng chí (Có 1 Hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng)

 -  Nhà trường có tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam: Chi bộ  độc lập với 11 đảng viên.

  - Công đoàn: Gồm có 19 đồng chí. Tổ chức Công đoàn luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

  -  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 07 đoàn viên, chi đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại điều lệ trường tiểu học:

  -  Nhà trường có các tổ chuyên  môn, tổ văn phòng và hoạt động theo quy định hiện hành tại điều lệ trường tiểu học:

  - Tổ khối chuyên môn: Có 3 tổ

    + Tổ 1: Gồm 04 đ/c (03 giáo viên dạy lớp 1; , 01 giáo viên dạy thể dục).

     + Tổ 2+3: Gồm 07 đ/c (03 giáo viên dạy lớp 2; 03 giáo viên dạy lớp 3 và 01 giáo viên dạy Âm nhạc).

     + Tổ 4+5: Gồm 07 đ/c (02 giáo viên lớp 4; 02 giáo viên lớp 5; 02 giáo viên Anh văn và 01 giáo viên dạy Mĩ thuật).

 - Tổ văn phòng:  Nhà trường có tổ văn phòng gồm 02 người. Trong đó: 01 kế toán; 01nhân viên văn phòng; Tổ văn phòng đã thực hiện tốt, phát huy tối đa hiệu quả chất lượng công việc.

2. Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên:

    - Đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí phó hiệu trưởng đạt trình độ Đại học sư phạm tiểu học và quản lý giáo dục.

    - Đội ngũ giáo viên đứng lớp: 15 GV/ 13 lớp.( trong đó có 03 đ/c dạy hợp đồng)

     Trong đó: Giáo viên văn hóa: 11 đ/c; Giáo viên Âm Nhạc: 01đ/c; Giáo viên Mĩ thuật: 01đ/c; Giáo viên Thể dục: 01đ/c; Giáo viên dạy môn Anh Văn: 01 đ/c                  

     + Đại học sự phạm Tiểu học và đại học sư phạm ngoại ngữ: 6/15 đ/c= 40%.

      + Cao đẳng sư phạm : 9/15 đ/c =: 60 %.

      + Số giáo viên đạt trình độ chuẩn là 15/15 = 100%

      + Tổng số giáo viên đạt trình trên chuẩn là 15/15 = 100%

3. Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.  

      + Thiết bị đồng bộ: có đủ 1 bộ/ 1 lớp từ khối 1 đến khối 4. Tổng : 11 bộ.

      + Thiết bị lớp 5: 2 bộ

      + Đàn oóc gan: 01chiếc dành cho học sinh học môn Âm nhạc).

   - Các loại máy phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

     + Tổng số 07 máy vi tính (dùng cho việc dạy  học môn Tiếng Anh,  máy hoạt động  thư viện và văn phòng có nối mạng 04 máy).

      + Máy in: 04 máy.

      + Máy chiếu H: 01 cái

4. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác.

Có đầy đủ các phòng theo quy định:       

 - Phòng phục vụ học tập:

      + Phòng giáo dục nghệ thuật: 01 phòng.

      + Phòng học ngoại ngữ: 01 phòng.

      + Phòng thư viện: 01 phòng.

      + Phòng thiết bị giáo dục: 01 phòng..

      + Phòng truyền thống và hoạt động Đội: 01 phòng.

      +  Phòng đọc của học sinh và giáo viên: 02 phòng.

 - Phòng hành chính quản trị:

       + Phòng hiệu trưởng: 01 phòng.

       + Phòng phó hiệu trưởng: 01 phòng.

       + Văn phòng: 01 phòng.

       + Phòng Y tế học đường: 01 phòng.

       + Phòng bảo vệ: 01 phòng.     

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị