• Địa chỉ: Phú Thứ-Tiên Hiệp-Phủ Lý-Hà Nam
  • Email: thtienhiep@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513838257
TT Thông tin
1
Họ tên: Ngô Đức Trình
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: thtienhiep@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0977294304
2
Họ tên: Nguyễn Thanh Hương
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: Huongnguyenthanh73@gmail.com
Điện thoại: 0987197151

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị