Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
495/PGDĐT
Vv nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 Chi tiết
2016-12-28
940/ KH-PGDĐT
Kế hoạch tổ chức buổi tập thiết kế bài giảng... Chi tiết
2016-12-26
939/KH-PGDĐT
Kế hoạch tổ chức buổi tập huấn hệ thống quản lý... Chi tiết
2016-12-23
870/PGD&ĐT
V/v tuyển chọn GV tham gia Hội thi Cô giáo tài năng duyên... Chi tiết
2016-12-12
869/ĐL-PGDĐT
Điều lệ thi HSG TDTT cấp thành phố năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-12-08
868/KH-PGDĐT
Kế hoạch thi HSG TDTT cấp thành phố năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-12-08
725/KH-PGDĐT
V/v Thi đấu bóng chuyền hơi nữ 2016 ngành GD&ĐT Phủ... Chi tiết
2016-10-13
1341/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học... Chi tiết
2016-09-09
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị