Tin tức/(Trường TH Chuyên Ngoại)/CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC/
Công văn Hướng dẫn tuyển sinh của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, Hà Nam

Công văn số 53/GDDT-GDTH ngày 21/5/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018-2019 (Tập tin đính kèm)

Tác giả: thchuyenngoai
http://hanam.edu.vn/data/3728100297735664435/tintuc/files/04.2019/C%C3%B4ng v%C4%83n s%E1%BB%91 53 Tuy%E1%BB%83n sinh v%C3%A0o L1.pdf

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai

Biểu mãu 3 công khai năm học 2018-2019
Xem thêm...