Tin tức/(Trường MN Yên Nam)/Tin tức - Sự kiện/
Ngày 27 tháng 9 năm 2014 - Trường Mầm non Yên Nam
Thực hiện công văn liên tịch số 110/PGDĐT - CĐGD ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Huyện Duy Tiên về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC - VC, người lao động năm học 2014-2015. Sáng ngày 27/9/2014 trường MN Yên Nam đã tổ chức Hội nghị CC - VC năm học 2014-2015, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học đến. Hội nghi diễn ra tại Hội trường của trường MN  Yên Nam
Trường Mầm non Yên Nam tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức


                                                                                                            
     Ảnh Ban lãnh đão nhà trường cùng đoàn đại biểu về dự

                                                                                                             
                                    Đ/c Nguyễn Thị Hương - Báo cáo tổng kết công đoàn
                                                                                                               
                                                     Một số tham luân về chuyên môn          
                                                                                                                   

                                                                                                     


Tác giả: Giáo viên

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai

Biểu mãu 3 công khai năm học 2018-2019
Xem thêm...